Algemeen

Nieuwtjes

Heliotherm in het nieuws

Een Heliotherm werkt, jaar in, jaar uit. U ziet Helioterm niet op consumentenprogramma’s en u komt Heliotherm nauwelijks tegen in de pers. Wel kunt u het een of ander vinden over Heliotherm op blogs van tevreden gebruikers. Wij trekken ons de algemene klachten over een warmtepomp erg aan: niet alleen geeft een overgroot deel van de markt het kleine deel A-fabrikanten een slechte naam, maar het was of is zo eenvoudig te voorkomen. Mensen die een warmtepomp kopen voor prijzen nog lager dan voor een airconditioner komen in het najaar bedrogen uit: de unit kan niet meer ontdooiien, de capaciteit is ontoereikend, en het geluidsniveau is ver boven het acceptabele (en toelaatbare) niveau. De techniek van de warmtepomp is wellicht een eeuw oud, de natuurwetten zijn echter oneindig veel ouder. Heliotherm verbetert de techniek door onderzoek en ontwikkeling. Het is niet voor niets dat eigenaars van een Heliotherm zeer tevreden zijn met hun beslissing.

Onzichtbaar

Buitenunits Binnen

Systemen die in de woning worden geplaatst zijn voor de klant niet interessant: Heliotherm biedt dat sinds enige tijd ook niet meer aan. De ducting voor de lucht aan- en afvoer is, wanneer het goed moet zijn, te duur om te maken en goed te isoleren. Met een doorvoer van 8.000m3 lucht (20 maal de luchtinhoud van een huis van 150m2 vloeroppervlak) per uur worden er zeer hoge eisen aan de luchtkanalen gesteld, hoe kort deze ook mogen zijn. Elke remming, elke bocht, zelfs een inbraakveilig traliewerk voor de inlaat en uitlaat, beperkt de warmtepomp in zijn opbrengst en verhoogt het geluidsniveau. Ook moet het kanaal zeer goed geïsoleerd zijn om condensatie en zelfs ijsvorming op het kanaal te voorkomen. Zulke binnengeplaatste oplossingen zijn er wel voor airconditioning units bij monumentale panden, maar daar is de luchtdoorvoer zovele malen kleiner dat dat relatief eenvoudig gemaakt kan worden. Hoe dan ook, om het goed te doen werd het te duur, en de Heliotherm klanten kiezen daarom liever voor een traditionele opstelling. Ook kan een Heliotherm Split unit niet op of in een dak ingebouwd worden gezien de enorme luchtverplaatsing. Heliotherm. Met afstand de beste.

IJstijd

Warmte koude opslag

Het kan zo een mooie oplossing zijn, echter in de praktijk laat de uitvoering te wensen over.* Sommige Heliotherm klanten kiezen er bewust voor (en na betaling van een afkoopsom aan de ontwikkelaar van het project) om hun huis te verwarmen met een Heliotherm. Onafhankelijk van de wel-of-niet regeneratie van de warmte koude opslag, de capaciteit van het WKO systeem, en het aantal gebruikers: de Heliotherm lucht/water warmtepomp werkt, in weer en wind, in warmte en in koude, en bij hoge luchtvochtigheid dankzij de zeer korte ontdooicyclus.
Heliotherm wordt enkel aangesloten op een gezamenlijk WKO systeem na overleg met en goedkeuring vanuit Oostenrijk.

De diepte in

Bronboringen

Een gerenommeerd grondboringsbedrijf kan in samenspraak met ons boringen uitvoeren. Dit gaat buiten ons om, al zijn we er wel nauw bij betrokken. Onze partners hebben de BRL 6000-21: certificering bodemgebonden energiesystemen en zij houden zich bezig met het ontwerpen, aanleggen en beheren van het bovengrondse gedeelte van een bodemenergiesysteem.

Grounded

Open en gesloten bronnen

Grondgebonden systemen met open of gesloten bron sluit Heliotherm enkel aan op door ons aanbevolen boorbedrijven en/of goedgekeurde boringen. Er zijn veel goede bedrijven die boringen uitvoeren, er zijn echter ook bedrijven die niet al te diep ingaan op de kwaliteit van ofwel de bodem ofwel het grondwater. Het hele systeem moet werken en daarom moet alles terdege vooraf onderzocht worden. Dalende grondwaterstand, diepteboringen in een bodem die toch anders was dan gedacht, warmteafgifte van en aan de sonde, of een bron waar de energiebalans verstoord is, dat zijn zoal problemen die Heliotherm wil voorkomen.

Niet iedereen heeft gas

Een brok ervaring

Heliotherm maakt sinds 1987 warmtepompen. Deze zijn niet te vergelijken met de units die door producenten van airconditioners worden gemaakt: weliswaar hetzelfde principe, maar een totaal andere uitvoering. Wanneer u een Heliotherm ziet, de verdamper met 60m2 oppervlakte, de enorme ventilator, de robuuste compressor, en het 4mm dikke plaatstaal, dan is het al duidelijk: dit is letterlijk een zwaargewicht machine. Met zo’n 260 kg voor een 8kW monobloc weet u het al: Dit is degelijkheid ten top. Zwaar, dus geen vibraties; geplaatst op een stevige betonnen sokkel en zonder rubber voetjes (die zitten bij Heliotherm onder de compressor, op een dikke stalen plaat); en een paar maten groter dan welke andere warmtepomp van een vergelijkbaar vermogen dan ook.

Lees meer...
In het westelijk deel van Oostenrijk, het zuiden van Duitsland, en vrijwel geheel Zwitserland, is geen gas voor verwarming: sinds jaar en dag warmtepompen. Men hoort niemand over het geluid (vele systemen zijn grondgebonden, ofwel met geothermie ofwel met grond- of rivierwater) en de lucht/water warmtepompen hoort men ook niet of nauwelijks.
Nederland werd een gasland in de jaren 60 en ging een andere richting uit. Nu er een omslag plaatsvindt naar warmtepompen in plaats van gasgestookte verwarming en er vele aanbieders snel even een graantje mee willen pikken, komt dit niet ten goede van de reputatie van warmtepompen in het algemeen. En dat terwijl dat de discussie over kwaliteit of geluid die hier gevoerd wordt volledig onbekend is in traditionele warmtepomplanden.
Veel fabrikanten komen met hybride oplossingen en alhoewel storingen bij een gastoestel en mogelijk ook bij een warmtepomp relatief weinig voorkomen, wordt de kans op een storing wel verdubbeld met twee systemen. Ook is het inregelen van het hybride systeem niet eenvoudig. Een ander nadeel is dat u nog altijd afhankelijk bent van gas. Daarom adviseert Heliotherm om voor ofwel een kwaliteits-warmtepomp (liefst Heliotherm) te kiezen, of bij de huidige gasgestookte ketel te blijven. Ons doel is tevreden klanten en met Heliotherm zult u qua comfort net zo tevreden zijn als met een gasketel. Heliotherm. Veilig, stil, efficiënt, en zonder gas.
Here comes the sun

Heliotherm en zonnepanelen

Met een juiste planning en keuze voor het soort zonnepanelen en ook de omvormer kunt u uw Heliotherm maximaal gebruik laten maken van de zonne-energie. Zolang salderen (het terugleveren aan het net van de opgewekte elektriciteit) nog wordt toegepast, maakt dit nog niet uit. Wanneer het terugleveren minder of niets oplevert, dan kan bijvoorbeeld een Fronius omvormer in combinatie met een Heliotherm SG Ready / Smart Heat Pumps de opgewekte energie direct opnemen.
Omdat de weg naar onafhankelijkheid slechts mogelijk is met een combinatie van wederzijds afhankelijke systemen, bieden wij informatie en advies over zonnepanelen, energie-opslag, en isolatie of brengen u in contact met specialisten op dat vlak. Mocht u vrijblijvend advies willen ontvangen, laat het ons weten. En wanneer een offerte te mooi is om waar te zijn, kijkt u dan even naar de volgende punten:

Lees meer
 • Capaciteit omvormer: 10% meer dan maximale opbrengst zodat het systeem op zeer zonnige dagen alle zonne-energie kan omzetten in elektriciteit, bovendien alle zonnepanelen van AAA-merken worden met +5% opbrengst geleverd om zeker te zijn de garantie periode goed te doorstaan en uw omvormer moet hier wel mee om kunnen gaan;
 • Veel omvormers hebben koelribben aan de achterzijde om
 • Zo min mogelijk omvormers: meer maakt het onnodig duur en het systeem (door meer verbindingen) kwetsbaarder;
 • Omvormers komen er in vele soorten en prijzen: besparen op de omvormer is de meest kostbare besparing – een duurdere omvormer betaalt zich terug;
 • Productie datum zonnepanelen: vaak worden oude(re) partijen aangeboden, let op het productie-jaar en opbrengst percentage;
 • Opbrengst per m2: grotere panelen leveren wellicht meer vermogen, maar niet meer dan kleinere, efficiëntere panelen bij een gelijk oppervlak;
 • De nieuwe half-cut cell panelen worden bij voorkeur in portrait-mode geplaatst vanwege werking bij een deelschaduw op het onderste deel van het paneel (bij een half-cut paneel levert dan het bovendeel nog steeds energie);
 • Bekabeling: bij grotere afstanden tussen omvormer en meterkast is 4 of zelfs 6 mm2 aan te raden omdat anders de weerstand de opbrengst met procenten kan doen dalen;
 • Verbindingen: alle connectoren aan achterzijde van het paneel bevestigd, vrij van weersinvloeden (een goede installateur weet hier raad mee);
 • Werk met een bouwplan: zonder bouwplan geen garantie van de maker van het systeem tegen bijvoorbeeld stormschade en dan weet u zeker dat de bevestiging is afgestemd op de hoek van het dak en de locatie van de woning;
 • Kijk naar het huidige en ook het toekomstige verbruik: de hoogste return on investment is niet altijd de beste keuze: vaak kunt u met een kleinere investering een voldoende rendement behalen;
 • Oost-west kan een betere oplossing zijn dan panelen op het zuiden (zeker in combinatie met een warmtepomp) omdat u waarschijnlijk ’s morgens en ’s avonds meer stroom verbruikt dan rond het middaguur (dit is met de huidige salderingsregeling nog niet relevant).
  waar de energiebalans verstoord is, dat zijn zoal problemen die Heliotherm wil voorkomen.
Inpakken maar

Isolatie

In omringende landen vinden we huizen met lagere energiekosten. Isolatie, zonnepanelen, en warmtepompen zijn daar gemeengoed. Nederland wekt relatief veel zonne-energie op, echter met de isolatie van bestaande huizen loopt het achter. Buitenmuurisolatie bijvoorbeeld is sinds de jaren 70 gemeengoed in Duitsland, Oostenrijk, en Zwitserland. In Nederland komt het nu langzaam terug na een problematische start bijna 50 jaar geleden: een schil aan de buitenzijde van het huis aanbrengen. Veel duurder dan spouwmuurisolatie, maar ook vele malen beter. In de beginjaren waren de problemen zo veel voorkomend dat het tot recentelijk heeft geduurd voordat dit weer op grote schaal wordt toegepast. Schilisolatie, met de juiste water- en dampwering en keurig afgewerkt is een hoog-rendement oplossing.
Spouwmuurisolatie (waar schilisolatie niet kan) is nu vrijwel feilloos en zonder problemen. Toch heeft men nog angst, terwijl de nieuwste technieken bewezen verbeteringen opleveren. Met een goed bedrijf die bijvoorbeeld rekening houdt met de ontluchting van de kruipruimte, kunt u met een gerust hart zaken doen.
Dakisolatie, HR+ glas of zelfs beter, dichten van gaten en kieren: alles telt en alles in samenhang. Al kan een zware Heliotherm de vraag aan van een huis met een zeer hoog gasverbruik, u komt dan al snel op het punt aan dat isoleren loont: isoleren en Heliotherm is een goede combinatie.

Stil, efficiënt, krachtig

Heliotherm Warmtepompen