Bodem Horizontaal

Verruim de horizon

Horizontaal

Van bijzonder eenvoudig en efficiënt tot relatief ingewikkeld en nog efficiënter. Met voldoende ruimte mogelijk met afstand het beste systeem

Een horizontale bodemcollector neemt warmte op van een stuk grond dat door de zon en regen wordt geregenereerd. De energie, die de warmtepomp in de winter uit de bodem haalt, is enorm: sneeuw blijft een aantal dagen langer liggen daar waar de collector op een meter diepte is ingegraven. (In Oostenrijk is dit daarom wellicht iets minder populair: het gras begint later te groeien en de sneeuw blijft langer liggen.) Het is nodig dat de oppervlakte van de collector groot genoeg is en zon en regen mogen niet gehinderd worden; ook spelen de grond en waterdoorlaatbaarheid een rol.

Met ‘kinderspeelgoedveilig’ HDPE ontmanteld koper

Deze Heliotherm heeft dus geen traditionele verdamper met ventilator of een verdamper (warmtewisselaar), waarover het water of glycol van de bron stroomt: de verdamper wordt horizontaal ingegraven. Een hogere opbrengst dan een warmtepomp met diepteboring. Hoe kan dat? Welnu, er is geen extra pomp nodig om het water door de lussen te laten stromen: het koudemiddel verdampt direct in het horizontale net van leidingen.

Nadat u de keuze voor een Heliotherm heeft gemaakt, en de keuze voor de bron, dan zijn er bij de horizontale bron nog drie keuzes te maken. Eerst de keuze voor direct verdampend of glycol, en in het geval van direct verdampend de keuze tussen R290 (propaan) of R410A (actief koelen mogelijk). Met glycol (tyleen slangen horizontaal (ipv verticaal) in de grond) is  passief koelen zeer beperkt mogelijk; actief koelen kan weer wel.

De tyleen slangen (glycol) of de koperen leidingen (bij direct verdampend) worden op minstens 30 cm onder de vorstgrens ingegraven met een onderlinge afstand van 50 tot 60 cm. De koperen lussen zijn 75 meter lang en komen op een punt terug. De oppervlakte wordt bepaald aan de hand van het benodigde vermogen: 11 lussen voor een 12 kW en 18 lussen voor een 20 kW machine. In het geval van tyleen zijn de lussen 100 meter lang, en er is 1 lus voor elke kW vermogen.

Horizontale bodem warmte wisselaar: tyleen slangen met glycol gevuld

Populair in Oostenrijk en Duitsland, de “ring collector” van het bedrijf Ringgrabenkollektor: tyleen slangen in lussen rondom een woning gelegd. Ook hier wordt met aanzienlijke metrages slangen gewerkt, maar de manier van leggen zorgt ervoor dat veel minder oppervlakte nodig is: het kan om een huis, bomen of een constructie heen gelegd worden.

Dit is een goede oplossing voor woningen, waar wel genoeg vrije ruimte is, maar waar de ruimte niet in een vlak van bijv. 20 x 35 meter vrij is. Passief koelen: niet echt; actief koelen wel.

Ringluscollector: zeer populair in Oostenrijk, nu ook in Nederland