Bodem Verticaal

In het diepe gegooid

Verticaal

Stabiel, efficiënt, en het passief koelen is de kers op de taart

De ene boring is de andere niet. En het enige, wat u als klant merkt, is het verschil in prestaties van de warmtepomp. Want bij verticaal is hoe dieper hoe duurder en dus hoe hoger de temperatuur van de bron en hoe lager het elektriciteitsverbruik. Twee lussen van 80 meter diep zijn qua opbrengst niet te vergelijken met een lus van 160 meter diep. Ook zijn er regio’s in het land met een sterkere grondwaterstroming en dus beperktere  warmteopslag en hogere temperatuur bronnen, die weliswaar minder diep gelegen zijn. 

Een diepteboring wordt, nadat de sonde of lus is ingebracht, afgevuld met een geleidende specie, grout genaamd. Een goede berekening, waarbij rekening gehouden wordt met o.a.  de diepte, het materiaal van de sonde, de diameter, enkele of dubbele lus (vanwege  weerstand in het systeem) en de warmtegeleiding van de specie, zorgt ervoor dat een bron gegarandeerd 25 jaar mee zal gaan. Ook hier geldt: prijs is recht evenredig met kwaliteit. Een goedkopere boring betekent minder diep, minder diep houdt in een lagere brontemperatuur, en een lagere temperatuur heeft een lager rendement en een hoger energieverbruik tot gevolg. 

Een van de belangrijkste overwegingen om te kiezen voor een verticale bron is de mogelijkheid om passief te koelen. Slechts een bronpomp en een circulatiepomp koelen uw huis. (warmteopslag in de bodem is overigens zeer beperkt en zeer tijdelijk van aard — een paar weken na een hittegolf zal de COP bij het maken van tapwater wel iets hoger zijn)