Koelen

In koelen bloede

Koelen

Koeling van woningen wordt steeds meer een ‘hot item’ ; zorg dat de koelcapaciteit voldoende is

Verticale, niet horizontale, bronnen zijn geschikt om passief te koelen, met echter een beperking: de ∆T tussen bodem- en verwarmingsysteem temperatuur wordt langzaam kleiner. Met actief koelen is deze beperking er niet, en kan er met fancoils (convector radiatoren met condenswater afvoer) gekoeld worden zoals met een airconditioner.

Horizontale glycol collectoren zijn aan het einde van de zomer zo goed als te warm om nog iets te kunnen koelen: de ∆T tussen bron en verwarming in huis is dan eigenlijk te klein. Actief koelen kan altijd, waarbij de compressor de energie opwekt en het warmteafgiftesysteem in huis afkoelt en de bron de warmte opneemt. Het energieverbruik bij passief koelen is nagenoeg enkel voor de bron- en circulatiepomp waarbij bij actief koelen de compressor werkt en het stroomverbruik uiteraard hoger is. Echter een overschot aan zonne-energie hoeft actief koelen overdag mogelijk niets te kosten.