Water

Brand u niet aan koud water

Water

De geweldige efficiëntie komt met een hoge prijs: vergunning, arbeid, onderhoud. Voor niet-utiliteit vaak een brug te ver

Een water/water warmtepomp, ook wel een open-bron systeem genoemd, pompt grondwater op en infiltreert dit benedenstrooms weer in de grond. Grondwater heeft een vrij constante temperatuur van ongeveer 10ºC en daarmee zijn deze warmtepomp systemen bijzonder efficiënt.

Dit is echter niet overal en niet altijd mogelijk en toestemming wordt enkel gegeven onder bepaalde voorwaarden en met mogelijke jaarlijkse controles. (Bij uw gemeente is een en ander na te vragen.)  De volumestroom van het grondwater moet tussen 4 en 10 m3 per uur kunnen zijn. (boven 10 m3 zijn er aanvullende eisen, waardoor particulieren  vrijwel uitgesloten zijn) Open bronnen zijn nu zo kostbaar, dat het voor een woonhuis niet meer interessant is. Slechts bij grote (>100 kW, 10 woningen) projecten zijn open bronnen rendabel.

Wel heeft Heliotherm nog veel water-water warmtepompen in de collectie. Deze  worden op dit moment enkel nog op reeds bestaande bronnen aangesloten. Wanneer u reeds een bron heeft, de waterkwaliteit is goed, en de bron is goed onderhouden, dan voorzien we u graag van alle informatie.