Zonne-Energie

Geen zon zonder schaduw

Zonne-energie

Er is nog een lange weg te gaan om onafhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. Met gasketels of hybride systemen lukt dat niet

Een wereld zonder fossiele brandstoffen is (nog) niet denkbaar. Graan groeit dankzij kunstmest, machines oogsten, transporteren naar bakker, bakken het brood in gasoven, in gebouw gemaakt van cement en stenen, en thuisgekomen met de auto legt u het in de ijskast die mogelijk van een kolen- of gasgestookte centrale de elektriciteit krijgt. Alles om ons heen, van het voedsel tot de borden op de tafel van een restaurant een vliegvakantie verwijderd, is mogelijk gemaakt dankzij fossiele brandstoffen.

De totale energiebehoefte van de wereld per jaar is zo’n 560 exaJoules (10E18). Planten nemen 3.000 exaJoules op per jaar, vijfmaal meer dan wat wij verbruiken voor transport, luchtvaart, landbouw, verwarming, industrie, kortom alles wat we doen en waar energie voor nodig is. De hoeveelheid energie die de zon aan de aarde levert is 560 exaJoules… per 90 minuten. Met slechts 0.02% van al het zonlicht op aarde zijn we er al. En een bedrijf dat een paneel of een turbine maakt, kan er ook twee maken: het probleem is niet technisch, maar organisatorisch. Met de kennis dat een van de grootste windturbine fabrikanten in 2022 pas 80.000 turbines had geïnstalleerd en er grofweg 10 miljoen turbines nodig zijn voor alle woningen in de wereld, weten we dat er nog een lange weg te gaan is.

Oude huizen, nieuwe manier van verwarmen

Een wereld zonder fossiele brandstoffen is (nog) niet denkbaar. Graan groeit dankzij kunstmest, machines oogsten, transporteren naar bakker, bakken in gasoven, in gebouw gemaakt van cement en stenen, en thuisgekomen met de auto legt u het in de ijskast die mogelijk van een kolen- of gasgestookte centrale de elektriciteit krijgt. Alles om ons heen is, van het voedsel tot de borden op de tafel van een restaurant een vliegvakantie ver weg, is mogelijk gemaakt dankzij fossiele brandstoffen. Elektriciteit telt voor gemiddeld 27% van het totale energieverbruik in de wereld. Elektrische energie is bij uitstek geschikt om CO2-vrij op te wekken. Windturbines, zonneparken, waterkrachtcentrales, al zijn deze laatste reeds beperkt qua verdere uitbreiding. Ook is er veel cement nodig voor de bouw van een stuwdam. Bij de productie daarvan komt veel CO2 vrij.

Opslag van zonne-energie is de grote uitdaging. Waterstof is een goede energieopslag, maar geen goede -bron. Opslag batterijen voor thuisgebruik zijn a) te duur per kWh; en, b) kunnen niet genoeg opslaan voor de winter. Het door de warmtepomp opwarmen van het tapwater is bijzonder beperkt: de hoeveelheid energie om 500 liter water 15 graden te verwarmen kan in een uur door een relatief kleine warmtepomp opgewekt worden.

Met een juiste planning en keuze voor het soort zonnepanelen en ook de omvormer, kunt u uw Heliotherm maximaal gebruik laten maken van de zonne-energie. Zolang salderen (het terugleveren aan het net van de opgewekte elektriciteit) nog wordt toegepast, maakt dit nog niet uit. Wanneer het terugleveren minder of niets oplevert, dan kan bijvoorbeeld een smart omvormer in combinatie met een Heliotherm SG Ready / Smart Heat Pumps de opgewekte energie direct opnemen.

Nog maar een paar miljard meer

Omdat de weg naar onafhankelijkheid slechts mogelijk is met een combinatie van wederzijds afhankelijke systemen, bieden wij informatie en advies over zonnepanelen, energieopslag, en isolatie of brengen u in contact met specialisten op dat vlak. Mocht u vrijblijvend advies willen ontvangen, laat het ons weten. En wanneer een offerte te mooi is om waar te zijn, kijkt u dan even naar de volgende punten:

 • Capaciteit omvormer: 10% meer dan maximale opbrengst, zodat het systeem op zeer zonnige dagen alle zonne-energie kan omzetten in elektriciteit, bovendien alle zonnepanelen van AAA-merken worden met +5% opbrengst geleverd om zeker te zijn de garantieperiode goed te doorstaan en de omvormer moet hier op afgestemd zijn;
 • Veel omvormers hebben koelribben aan de achterzijde om de warmte af te voeren;
 • Zo min mogelijk omvormers: meer maakt het onnodig duur en het systeem (door meer verbindingen) kwetsbaarder;
 • Omvormers komen er in vele soorten en prijzen: besparen op de omvormer is de meest kostbare besparing – een duurdere omvormer betaalt zich terug;
 • Productiedatum zonnepanelen: vaak worden oude(re) partijen aangeboden, let op het productiejaar en opbrengstpercentage;
 • Opbrengst per m2: grotere panelen leveren wellicht meer vermogen, maar niet meer dan kleinere, efficiëntere panelen bij een gelijk oppervlak;
 • De nieuwe half-cut cell panelen worden bij voorkeur in portrait mode geplaatst vanwege werking bij deelschaduw op het onderste deel van het paneel (bij een half-cut cell paneel levert dan het bovendeel nog steeds energie);
 • Bekabeling: bij grotere afstanden tussen omvormer en meterkast is 4 of zelfs 6 mm2 aan te raden omdat anders de weerstand de opbrengst met procenten kan doen dalen;
 • Verbindingen: alle connectoren aan achterzijde van het paneel bevestigd, vrij van weersinvloeden (een goede installateur weet hier raad mee);
 • Werk met een bouwplan: zonder bouwplan geen garantie van de maker van het systeem tegen bijvoorbeeld stormschade en dan weet u zeker dat de bevestiging is afgestemd op de hoek van het dak en de locatie van de woning;
 • Kijk naar het huidige en ook het toekomstige verbruik: de hoogste return on investment is niet altijd de beste keuze: vaak kunt u met een kleinere investering een voldoende rendement behalen;
 • Oost-west kan een betere oplossing zijn dan panelen op het zuiden (zeker in combinatie met een warmtepomp) omdat u waarschijnlijk ’s morgens en ’s avonds meer stroom verbruikt dan rond het middaguur. (dit is met de huidige saldering nog niet relevant)