Bron

Keuze

Een beetje water warm maken is niet zo moeilijk. Vrij eenvoudig zelfs, echter het kost veel energie. Vroeger (en zelfs nog heden ten dage) verbrandde men gas of olie of kolen op een temperatuur van 800ºC, om water op te warmen tot 70ºC, om een huis te verwarmen tot 20ºC.

Lees meer

Thermodynamica

Om water op te warmen koelen we ergens anders water af. Open bronnen, met hun relatief hoge bron temperatuur van 10ºC zijn efficiënter dan gesloten bronnen, waarbij de aanvoer temperatuur rond 5ºC ligt. Een lucht/water warmtepomp gebruikt de energie in de lucht om de verdamping van het koudemiddel plaats te laten vinden.

Lees meer

Vergelijking

De verschillen in het elektriciteit verbruik zijn niet zo groot. Heliotherm lucht warmtepompen (lucht-water om precies te zijn) worden bij bestaande bouw veelal toegepast. Al het andere is al snel een grotere investering en heeft letterlijk nogal wat voeten in aarde.

Lees meer

Lucht

Het is overal, er is nagenoeg geen grondoppervlak voor nodig, geen interferentie berekening zoals bij diepteboringen, geen vergunningen of meldingen, en is bij uitstek geschikt voor stadshuizen, bedrijfspanden en bij nieuwbouw als interessant alternatief in plaats van aansluiting op een warmtenet.

Lees meer

Water

Een water/water warmtepomp, ook wel een open-bron systeem genoemd, pompt grondwater op en infiltreert dit benedenstrooms weer in de grond. Grondwater heeft een vrij constante temperatuur van ongeveer 10ºC en daarmee zijn deze warmtepomp systemen bijzonder efficiënt.

Lees meer

Bodem Horizontaal

Een horizontale bodem collector neemt warmte op van een grondstuk dat door de zon en regen wordt geregenereerd. De energie die de warmtepomp in de winter uit de bodem haalt is enorm: sneeuw blijft een aantal dagen langer liggen daar waar de collector op een meter diepte is ingegraven.

Lees meer

Bodem Verticaal

De ene boring is de andere niet. En het enige wat u als klant merkt is het verschil in prestaties van de warmtepomp. Want bij verticaal is hoe dieper hoe duurder en dus hoe hoger de temperatuur van de bron en hoe lager het elektriciteitsverbruik. Twee lussen van 80 meter diep is niet te vergelijken met een lus van 160 meter diep.

Lees meer

Koelen

Verticale, niet horizontale, bronnen zijn geschikt om passief te koelen, met echter een beperking: de ∆T tussen bodem- en verwarming systeem temperatuur wordt langzaam kleiner. Met actief koelen is deze beperking er niet, en kan er met fancoils (convector radiatoren met condenswater afvoer) gekoeld worden zoals met een air conditioner.

Lees meer

Zonne-Energie

Een wereld zonder fossiele brandstoffen is (nog) niet denkbaar. Graan groeit dankzij kunstmest, machines oogsten, transporteren naar bakker, bakken in gasoven, in gebouw gemaakt van cement en stenen, en thuisgekomen met de auto legt u het in de ijskast die mogelijk van een kolen- of gasgestookte centrale de elektriciteit krijgt.

Lees meer