Inleiding

De energiekosten verdampen

Direct verdamper

Geen systeem met zo’n hoge opbrengst en daarbij weinig tot geen onderhoud

Het principe van de warmtepomp is dat de compressor een gasvormig koudemiddel (veelal R410A, maar ook R290 of R744) onder hoge druk brengt. Dit geeft de warmte af in een condensor aan het verwarmingssysteem. Door de warmteafgifte daalt de temperatuur en condenseert het koudemiddel. Dit stroomt dan door een koperen leiding naar de verdamper. Voordat het daar aankomt, gaat het door een (in het geval van een Heliotherm) traploos en elektronisch gestuurd expansieventiel. Na dit ventiel gaat de druk van 20 naar 6 bar en door energie toe te voeren, verdampt het koudemiddel. Een ventilator verbruikt stroom. In het geval van een bodemgebonden systeem met glycol, is er een pomp, die glycol rondpompt en daarmee de verdamper van energie voorziet. (Het koudemiddel verdampt bij –48.5ºC, dus alle temperaturen hoger dan dit punt zijn voldoende om het koudemiddel te laten verdampen, gelijk dat water verdampt bij elke temperatuur boven 100ºC.)

De verdeler voor een direct verdamper. Ook mogelijk met propaan (R290) als koudemiddel (IMAGE ONTBREEKT)

Een direct verdamper heeft geen pomp of ventilator. De koperen lussen maken contact met de grond en nemen direct warmte op uit de bodem, waardoor het koudemiddel verdampt of, in het geval van een R744 systeem, zijn het diepteboringen die een continue stroom van CO2 in stand houden.