Inleiding

De energiekosten verdampen

Direct verdamper

Geen systeem met zo’n hoge opbrengst en daarbij weinig tot geen onderhoud

Het principe van de warmtepomp is dat de compressor een gasvormig koudemiddel (veelal R410A, maar ook R290 of R744) onder hoge druk brengt. Dit geeft de warmte af in een condensor aan het verwarming systeem. Door de warmte afgifte daalt de temperatuur en condenseert het koudemiddel. Dit stroomt dan door een koperen leiding naar de verdamper. Voordat het daar aan komt, gaat het door een (in geval van Heliotherm) traploos en elektronisch gestuurd expansie ventiel. Na dit ventiel gaat de druk van 20 naar 6 bar en door energie toe te voeren, verdampt het koudemiddel. Een ventilator verbruikt stroom. In het geval van een bodem gebonden systeem met glycol, is er een pomp die glycol rond pompt en daarmee de verdamper van energie voorziet. (Het koudemiddel verdampt bij –48.5ºC, dus alle temperaturen hoger dan dit punt zijn voldoende om het koudemiddel te laten verdampen, gelijk dat water verdampt bij elke temperatuur boven 100ºC.)

De verdeler voor een direct verdamper. Ook mogelijk met propaan (R290) als koudemiddel (IMAGE ONTBREEKT)

Een direct verdamper heeft geen pomp of ventilator. De koperen lussen maken contact met de grond en nemen direct warmte op uit de bodem waardoor het koudemiddel verdampt, of, in het geval van een R744 systeem, zijn het diepte boringen die een continue stroom van CO2 in stand houden.