Ringlus Collector

Rond komen

Ringgrabenkollector

Ideaal voor grondstukken die geen groot rechthoekig vrij oppervlak hebben

Vrij nieuw en nog niet zo vaak toegepast in Nederland, maar met een hoge opbrengst en een betrouwbaar functioneren. Ontwikkeld in Oostenrijk voor huizen met zwembaden waar omheen nog wel veel ruimte is, maar te weinig voor een vlak collector (glycol of direct verdampend). De cijfers en prestaties spreken voor zich en qua bodem collectoren is dit de meest gunstige oplossing, mits er voldoende ruimte is. Hier vindt u spoedig meer over deze mogelijkheid, tot dan mailt u ons voor informatie hierover.

Eenvoudig en efficiënt: de Ringluscollector