Ringlus Collector

Rond komen

Ringgrabenkollektor

Ideaal voor grondstukken, die geen groot rechthoekig vrij oppervlak hebben

Vrij nieuw en nog niet zo vaak toegepast in Nederland, maar met een hoge opbrengst en een betrouwbaar functioneren. Ontwikkeld in Oostenrijk voor huizen met zwembaden, waaromheen nog wel veel ruimte is, maar te weinig voor een vlakcollector (glycol of direct verdampend). De cijfers en prestaties spreken voor zich en qua bodemcollectoren is dit de gunstigste oplossing, mits er voldoende ruimte is. Hier vindt u spoedig meer over deze mogelijkheid. Wilt u al eerder meer informatie hierover, neemt u dan contact met ons op.

Eenvoudig en efficiënt: de Ringluscollector