Verticaal

Een diepere ondergrond

Verticale Bron

Verticale bodem warmtewisselaars zijn een bekende en bewezen technologie met een bijkomend voordeel

De vuistregel is dat voor elke meter diepte er 30 W aan warmte te halen is. Dus een 12 kW Heliotherm met een SCOP van 5 heeft ongeveer 9.5 kW uit de bodem nodig (de resterende 2.5 kW komt van de compressor. Dat komt neer op ong. 300 meter diepte, ofwel twee lussen van 150 meter elk. Dubbele lussen hebben minder weerstand en een iets hogere opbrengst.

Ook bij bestaande bouw kan geboord worden

Het aantal uren dat een warmtepomp draait wordt geschat op 1600 uur verwarmen en 400 uur tapwater bereiding. Dit komt uit op zo’n 25.000 kWh thermisch, en dat is dan de warmtevraag van de woning plus tapwater.

Passief koelen, waarbij de compressor niet werkt, is een zeer goedkope manier van koelen: slechts twee pompen zijn in werking, een voor de bron en een voor het verwarming systeem. Het is echter wel beperkt, naar mate de bron temperatuur stijgt neemt het koelvermogen van het systeem af.

Wordt er voor verwarmen meestal gerekend met om en nabij 40 W / m2 vermogen, bij koelen is het nog niet de helft: warmte afgifte van de vloer aan de ruimte is altijd hoger dan de warmte afgifte van de ruimte aan de vloer. Vandaar dat plafond koeling soms toegepast wordt. Hoe dan ook, deze wijze van koelen is niet te vergelijken met een air conditioner waarbij niet alleen gekoeld maar ook ontvochtigd wordt.

Ook mogelijk is om zowel voor de optie passief alsook actief koelen te kiezen.  Het actief koelen komt dan in bedrijf wanneer de bron te warm wordt om nog een verschil te maken. Dan kan er tot 7ºC gekoeld worden (let op — condensatie bij temperaturen onder het dauwpunt en condenswater afvoer bij fancoils of actief koelende convector radiatoren).

De meest kostbare en meest efficiënte diepteboring is met een CO2 collector, volgens hetzelfde principe van de heat pipe waarbij ethanol verdampt / condenseert, gebeurt er in de CO2 probe hetzelfde: condensatie in de warmte wisselaar (voor verdamping koudemiddel), vloeistof stroomt de diepte in, neemt warmte op, verdampt, en stijgt op naar de warmte wisselaar. Hier is geen bron pomp in werking. Er is een aantal van deze systemen in werking in Nederland (veel meer in Oostenrijk) en zijn net zoals de bodem systemen met glycol vrijwel onderhoud vrij en zeer betrouwbaar.