Verticaal

Een diepere ondergrond

Verticale Bron

Verticale bodemwarmtewisselaars zijn een bekende en bewezen technologie met een bijkomend voordeel

De vuistregel is dat voor elke meter diepte er 30 W aan warmte te halen is. Dus een 12 kW Heliotherm met een SCOP van 5 heeft ongeveer 9.5 kW uit de bodem nodig (de resterende 2.5 kW komt van de compressor. Dat komt neer op ong. 300 meter diepte, ofwel twee lussen van 150 meter elk. Dubbele lussen hebben minder weerstand en een iets hogere opbrengst.

Ook bij bestaande bouw kan geboord worden

Het aantal uren, dat een warmtepomp draait, wordt geschat op 1600 uur verwarmen en 400 uur tapwaterbereiding. Dit komt uit op zo’n 25.000 kWh thermisch: dat is de warmtevraag van de woning plus tapwater.

Passief koelen, waarbij de compressor niet werkt, is een zeer goedkope manier van koelen: slechts twee pompen zijn in werking, een voor de bron en een voor het verwarmingssysteem. Het is echter wel beperkt. Naarmate de brontemperatuur stijgt, neemt het koelvermogen van het systeem af.

Wordt er voor verwarmen meestal gerekend met om en nabij 40 W / m2 vermogen, bij koelen is het nog niet de helft: warmteafgifte van de vloer aan de ruimte is altijd hoger dan de warmteafgifte van de ruimte aan de vloer. Vandaar dat plafondkoeling soms toegepast wordt. Hoe dan ook, deze wijze van koelen is niet te vergelijken met een airconditioner waarbij niet alleen gekoeld, maar ook ontvochtigd wordt.

Het is ook mogelijk is om zowel voor de optie passief – alsook actief koelen te kiezen.  Het actief koelen komt dan in bedrijf, wanneer de bron te warm wordt om nog een verschil te maken. Dan kan er tot 7ºC gekoeld worden. (let op — condensatie bij temperaturen onder het dauwpunt en condenswater afvoer bij fan coils of actief koelende convector radiatoren)

De meest kostbare en meest efficiënte diepteboring is met een CO2 collector, volgens hetzelfde principe van de heat pipe, waarbij ethanol verdampt / condenseert. In de CO2 probe gebeurt hetzelfde: condensatie in de warmtewisselaar (voor verdamping koudemiddel), vloeistof stroomt de diepte in, neemt warmte op, verdampt, en stijgt op naar de warmtewisselaar. Hier is geen bronpomp in werking. Er is een aantal van deze systemen in werking in Nederland (veel meer in Oostenrijk) en zijn net zoals de bodemsystemen met glycol vrijwel onderhoudsvrij en zeer betrouwbaar.