Privacy- en Cookieverklaring

DELTHERMA B.V. — Privacy verklaring (AVG)

In de AVG staan er zes grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens. De eerste twee zijn van toepassing:
U heeft toestemming van de persoon om wie het gaat: wanneer u het contact formulier invult of een email stuurt of ons belt, dan geeft u ons toestemming.
Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken om een overeenkomst uit te voeren: wanneer wij een offerte maken dan verwerken wij daarbij uw NAW gegevens.
Op basis van de eerste (en mogelijk de tweede) grondslag geeft u ons toestemming om met u in contact te treden. Deze toestemming is tussen u en Deltherma. Gegevens zoals email adres, telefoonnummer en mogelijk adres wordt enkel en alleen gebruikt om u waar mogelijk van informatie te voorzien. Uw gegevens blijven binnen de EU. De bewaartijd is twee jaar. U heeft te allen tijde het recht om te verzoeken uw gegevens te verwijderen of een klacht in te dienen, dit doet u middels een email aan info@deltherma.com. Wellicht ten overvloede, u komt niet op een mailing list en geen andere bedrijven of personen nemen contact met u op, tenzij uitdrukkelijk door u gewenst.

[cookie_declaration]