Tapwater

Singing in the rain

Tapwater

Met een tapwater buffervat van 500 liter voor een gezin van vier personen heeft u te allen tijde voldoende warm water, zelfs met gelijktijdig twee tappunten

Het grote verschil met een gasgestookte warmtebron is dat een gasketel direct heel veel warmte kan leveren. Een warmtepomp heeft een opstartfase en wanneer deze na enkele minuten 8 kW thermische energie levert, dan is dat ongeveer 5 liter warm water per minuut. (vergelijk: een 42 kW gasketel levert tot 20 liter warm water per minuut) Daarom moet er energie gebufferd worden. Een Heliotherm verswater tapwater buffer, in Oostenrijk en Duitsland een ‘legionella-vrij tapwater systeem’ genaamd, bevat water van 48ºC. Een platen warmtewisselaar met een debiet van 22 liter per minuut (30 of 40 liter per minuut ook mogelijk) verwarmt koud leidingwater direct tot een temperatuur van 48ºC. Deze wisselaar bevat minder dan 3 liter water en, vanwege de regelmatige doorstroming, kan derhalve geen legionella risico vormen. (uiteraard is een legionella preventieprogramma voor elke Heliotherm in te stellen)

Een 300 liter buffer levert 185 liter warm water van boven de 40ºC. Een 500 liter ruim meer. Met een stortdouche of een groot bad wordt een 800 liter vat aangeraden. Dit vat heeft een platen warmtewisselaar met een debiet van 40 liter per minuut. Wanneer er 250 liter warm water met een normale douche van 10 liter per minuut wordt getapt, dan duurt het zo’n 40 minuten voor de 8 kW unit om het buffervat weer op temperatuur te brengen. Is 48ºC niet voldoende voor uw gebruik, dan kan het water ook tot een hogere temperatuur verwarmd worden. Het energieverbruik stijgt dan enigszins, daar staat echter tegenover dat u geen groter buffervat nodig heeft.