Welke Heliotherm

Kiezen en delen

Welke Heliotherm

27% van de wereldwijde CO2-emissies komen van de verwarming, koeling, en energievoorziening van gebouwen. Dat kan een factor 4 lager

Het maakt niet uit welke Heliotherm u kiest voor uw woning, bedrijf, of project. Heliotherm maakt de stilste lucht warmtepompen, de meest efficiënte, en de meest degelijke. In het geval van renovatie is een lucht warmtepomp de minst ingrijpende optie: plaatsen, aansluiten (wel graven en mogelijk door muren boren), en in bedrijf stellen.

Een 55 kW Heliotherm split opstelling

Heliotherm warmtepompen zijn zwaargewichten: zwaar van gewicht (de kleinste 8 kW monobloc weegt 215 kg) en zwaar van vermogen (10.3 kW bij buitentemperatuur –7ºC en aanvoertemperatuur van 35ºC). Vanwege de constructie met 4mm dik plaatstaal is er geen resonantie en is de warmtepomp fluisterstil: 30.8dB(A) op 3 meter afstand vanaf het midden van de unit. Het geluid van de compressor is waarneembaar, de luchtverplaatsing en de draaiende ventilator nauwelijks.

De split unit heeft de stilste verdamper: 18dB(A) op 3 meter afstand vanaf het midden van de unit. Met een verdamper van 60, 80, 100, of zelfs 120m2 voor de 8, 12, 14, of 18kW unit resp. en een overbemeten ventilator, die op lage toeren eenvoudig 2.500m3 (maximaal 8.000 m3) lucht per uur verplaatst, wordt zelfs geen herfstblad in de unit gezogen, zelfs niet met de ventilator op hoge toeren. Men zou kunnen zeggen dat dit minder is dan de ijskast thuis, en veel minder dan de vaatwasser. Echter, omdat de unit buiten staat, is het waargenomen geluid zelfs nog lager: windgeruis, een fietser, een auto, die 50km/u rijdt op 50 meter afstand, dat alles overstijgt het geluid van de Heliotherm. Wij tonen u graag een werkende warmtepomp. Tonen, want laten horen is wat moeilijker.

Heliotherm maakt ook water (glycol) warmtepompen met diepteboringen. De horizontale, direct verdampende collectors behoren tot de meest interessante, gezien de efficiëntie en de relatief geringe investeringskosten. Het boren van open bronnen is zeer specialistisch werk en wordt altijd gedaan door een gecertificeerd boorbedrijf.

Welk vermogen?

Heliotherm warmtepompen hebben een grote capaciteit bij lage temperaturen. Rond of net boven het vriespunt, wat voor veel lucht/water warmtepompen kritische omstandigheden zijn vanwege ijsvorming en de noodzakelijke ontdooi cyclus, werkt uw Heliotherm op zijn best. Zelfs bij –22ºC levert Heliotherm nog altijd 75% van het nominale vermogen (!).
Wanneer het kouder wordt, de vraag hoger, voor zowel warm water als verwarming in huis, kan een elektrisch verwarmingselement ingeschakeld worden. Dit kan gezien worden als een back-up en omdat het maar enkele dagen per jaar extreem koud is, wegen de extra kosten voor het sporadisch hogere elektriciteitsverbruik niet op tegen de investeringskosten van een Heliotherm met een hogere capaciteit. Bovendien, bij een piekbelasting van 8kW verbruikt de 8kW Heliotherm over het hele jaar gezien minder dan de 12kW: de 8kW moduleert van 3,2kW tot 8kW vergeleken met 4,8 tot 12kW.

Bij geringe vraag kan de 8kW warmtepomp beter moduleren in plaats van minimaal 4,8kW te leveren. Ook bij een mogelijke storing van de warmtepomp kan de elektrische verwarming ingeschakeld worden, zodat u niet in de kou komt te staan. Voor een ruwe inschatting van het benodigde vermogen volgt hier een aantal voorbeelden:

In een huis van omstreeks 1900, zonder spouwmuren, met dubbel glas en een gasverbruik van 3,000m3, volstaat een 12 tot 18kW warmtepomp;
In een jaren 30 hoekhuis tot 200m2, redelijk geïsoleerd (dubbel glas, spouwmuur isolatie, etc.) met een gasverbruik van 2,000m3 per jaar, volstaat een 8 tot 12kW warmtepomp;
In een moderne hoekwoning van 200m2 gebouwd na 1990, volstaat een 8kW warmtepomp.

Op basis van gasverbruik, isolatie, het benodigde warmwater (gezinsgrootte) kan een juiste inschatting worden gemaakt. Bij oudere, traditionele systemen met radiatoren, waar later isolatie is aangebracht, is het warmteafgifte-oppervlak van de radiatoren soms al voldoende. Hoe dan ook, voor een eerste inschatting kunnen wij u advies geven of een Heliotherm ook voor uw wensen geschikt is.

Hybride systemen zien we als een tussenoplossing: mogelijk, maar met dien verstande dat over enkele jaren de Heliotherm het alleen zal kunnen redden. Anders gezegd, wanneer de woning of het bedrijfspand gereed is voor efficiënte verwarming, dan moet de warmtepomp het alleen af kunnen. Zo niet, dan is het een beetje zonde van de investering: een te kleine warmtepomp en nog steeds afhankelijk van ofwel gas ofwel direct elektrisch bijverwarmen.

Sterk genoeg?

Een veel gestelde vraag is hoe een 8 kW Heliotherm een gasketel van 42 kW (bijv. een CW6) kan vervangen. Welnu, de 42 kW is enkel van noodzaak voor het direct verwarmen van het tapwater, en met de formule Q = m.c.∆T komt daar een vermogen uit om 20 liter water per minuut van 8 naar 38 graden te verwarmen. Zelfs de zwaarste 110 kW (!) Heliotherm kan dat niet op elk moment leveren, ten minste, niet direct. Het opstarten van de warmtepomp neemt enkele minuten in beslag. Vandaar dat een Heliotherm warmtepomp met een buffervat voor de warmwatervoorziening is uitgerust. De warmtevraag voor de verwarming is met 8 kW veelal voldoende, echter voor een doorstroomtoestel voor warm water is een hogere capaciteit nodig en vandaar dat gasgestookte toestellen zonder buffervat een veel hogere capaciteit moeten kunnen leveren.

Het kost een paar centen

Subsidie is er voor alle Heliotherm warmtepompen, eveneens voor die modellen, die nog niet op de lijst van de RVO voorkomen. U wordt indien gewenst daarbij ondersteund door ons, of wij doen de aanvraag samen met u. Op basis van de hoge energiebesparingen die de Heliotherm warmtepompen opleveren, komt u in aanmerking voor de maximale financiële ondersteuning.

U ziet in onderstaande tabel de indicatieve subsidiebedragen voor uw Heliotherm. De subsidie wordt jaarlijks vastgesteld en soms verhoogd. In 2022 zijn de bedragen met 50% verhoogd ten opzichte van 2021. Tot nu toe zijn alle juiste aanvragen voor een Heliotherm goedgekeurd. Voor bedrijven, die in aanmerking willen komen voor een SDE+ subsidie: deze dient te zijn aangevraagd, voordat de offerte wordt goedgekeurd.

Na goedkeuring dient u een factuur en een bewijs van oplevering te kunnen overleggen. (wordt door Deltherma verzorgd) De subsidie wordt dan binnen 8 weken aan u overgemaakt. Alle subsidiebedragen zijn netto: staat er een bedrag van €5.100 in de lijst, dan krijgt u ook €5.100 vergoed. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het vermogen van de warmtepomp, die u kiest. Voor nieuwbouw is dit helaas niet meer van toepassing.

Om uw warmtepomp subsidie vrijblijvend te checken, klikt u hier. U kunt de subsidie ook laten aanvragen door onze partner Simpel Subsidie.

Hier ziet u de lijst met Heliotherm warmtepompen en de daarbij behorende subsidiebedragen. Staat uw warmtepomp niet op de lijst? U kunt dan wel subsidie aanvragen. Stuur dan de productbeschrijving en technische documentatie mee.