Goed om te weten

Komt tijd komt raad

Goed om te weten

Er is altijd tijd om het goed te doen, maar nooit tijd om het opnieuw te doen

We zijn het nog niet tegengekomen: een te kleine bron, een verkeerd berekende warmtevraag voor een woning, te dunne transportleidingen, een naregeling zonder parallel buffer (ook wel open verdeler genaamd) of een afgiftesysteem onvoldoende voor de warmtevraag van de woning. Dat willen we graag zo houden. We willen te allen tijde voorkomen dat de bronpomp niet toereikend is, de transportleidingen (oorspronkelijk bemeten op hoge temperatuur laag volume) niet voldoende volume met een lage temperatuur door laten stromen of het afgiftesysteem niet de capaciteit heeft, die nodig is voor de liefst lagere temperatuur van de warmtepomp.

Vandaar dat de vraag of een Heliotherm geschikt is voor u en uw woning of bedrijfspand pas beantwoord kan worden na een bezoek van een van onze Competence Partners, uw installateur of ons. De warmtevraag van het object moet berekend worden, het huidige verbruik gecontroleerd, de diameters van leidingen opgemeten of nagemeten en of de bron volstaat voor de vraag.

Een klant merkte eens op dat ‘het moet straks wel werken’. Welnu, dat is iets waarvan wij zeker willen zijn, voordat een project wordt aangenomen. We verkopen liever een warmtepomp minder dan een teveel. Zeker zijn er in het verleden projecten geweest en zullen er nog projecten in de toekomst zijn waar wij niets voor konden of kunnen betekenen, zij het vanwege de bron (buiten de genoemde vertrouwde, bekende bronnen zijn er experimentele varianten op het een of ander), zij het vanwege het ontwerp (Heliotherm is de enige kapitein op het schip van het warme (of koude) water, dus geen aansturing van de Heliotherm door een ander systeem), zij het vanwege het object zelf. Niet alles is mogelijk, maar wel heel veel. Een goed overleg staat aan het begin van elke tevreden klant.