Planning

Wie doet wat

Planning

Een goede planning, een goed product, en een vakman maakt dat het gewoon werkt

De juiste dimensionering van de warmtepomp is buitengewoon belangrijk. Te klein betekent te weinig comfort en te hoge bedrijfskosten. Te groot vergt een onnodig grote investering en een warmtepomp die meer starts en stops maakt dan nodig is. Een warmteverlies berekening en de daaruit voortvloeiende warmtevraag geeft uitsluitsel over het vermogen dat geleverd moet kunnen worden bij -10ºC. Indien de bron lucht is, dan is deze onuitputtelijk, echter tot –22ºC. Wanneer er geboord wordt voor een verticale bodem warmte wisselaar, dan moet het aantal uren verwarmen (meestal 1600) en warm tapwater (ong. 400) per jaar ten grondslag liggen aan de diepteboring. Een diepteboring is niet onuitputtelijk en moet juist berekend en bemeten worden. Een horizontale bron (leidingen gevuld met glycol op 1 meter onder de vorstgrens) kan zelfs een hogere efficiëntie geven dan een diepteboring tot 200 meter. Een direct verdampend systeem waarbij koperen leidingen de bodem energie opnemen om het koudemiddel te laten verdampen heeft de hoogste opbrengst.

Uitgangspunten

Een warmtepomp verwarming systeem moet relatief nauwkeurig afgestemd worden. Een aantal uitgangspunten dat het vermogen en het ontwerp van de installatie bepalen:

– Totale warmtevraag van de woning of het gebouw;

– Aanvoer temperatuur van het systeem;

– Warmwater vraag;

– Bijzondere warmtevraag (zwembad, jacuzzi, ventilatie);

– Koeling (passief, actief, of beide);

– Keuze van de bron (lucht, bodem (horizontaal of verticaal; glycol of direct verdampend); en,

– Type Heliotherm (soort koudemiddel, binnen- of buiten opstelling, vermogen (eventueel meerdere units in cascade ipv een zwaardere Heliotherm).

Op verzoek toetst Heliotherm het ontwerp van de totale installatie en controleert de warmtevraag berekening. Voor elk project komen wij persoonlijk langs om een en ander door te spreken.

Meten is weten

Het bepalen van het vermogen van de Heliotherm is voor bestaande woningen met een bekend gasverbruik en laagtemperatuur-verwarming relatief eenvoudig. Nieuwbouw kan een warmtevraag hebben wat varieert van ongeveer 25 tot 50 W/m2 van het afgifte systeem. Er zijn echter zoveel variabelen dat zelfs een uitgewerkte warmteverlies berekening geen uitsluitsel geeft wanneer een deel anders is dan voorgeschreven. Denk hierbij aan ongebruikelijk hoog tapwater verbruik waardoor de warmtepomp te weinig tijd krijgt om te verwarmen, een ventilatiesysteem wat continu aanstaat, of kieren en koude-bruggen in het huis.

Vandaar dat vervanging van een bestaand systeem op gas vaak eenvoudiger is dan het bepalen van het vermogen bij een groot renovatieproject. Bijvoorbeeld voor een woning met een verwarmde ruimte van 150 m2 en een warmtevraag van 55 W/m2 is er een vermogen nodig van 8.25 kW.

Het koelvermogen is, vanwege het geringere temperatuur verschil tussen afgifte systeem (18ºC) en de ruimte (bijv. 25ºC) minder dan het vermogen van de verwarmingsmodus. Dit geldt niet wanneer gekoeld wordt met temperaturen van 7ºC, mogelijk aangesloten op een luchtbehandeling installatie, echter dan is dampdichte isolatie aangebracht door een vakpersoon vereist. Voor woningen wordt dit vrijwel nooit toegepast, echter de mogelijkheid is er wel.

Warmtewatervraag en -voorziening

Het warmwaterverbruik is sterk afhankelijk van het gebruik en het aantal bewoners en van het ontwerp. Het verbruik kan berekend worden op 30 tot 60 liter warm water per persoon per dag, wat een extra energie vergt van 1.2 tot 2.4 kWh per persoon. Met een stortdouche van 22 liter/minuut (120 liter per persoon per dag), een groot bad, of een grote afstand tussen tapwater buffer en badkamer met een (te) dikke waterleiding, kan het energieverbruik hoger zijn dan gemiddeld. Pieken in het verbruik worden in eerste instantie opgevangen door de afmeting van het buffervat, waarbij de zwaardere (vanaf 12 kW) Heliotherm 500 liter water verwarmt van 37 naar 47 graden in ongeveer 35 minuten. Het gewenste comfort is een som van de warmwatervraag, het volume van het buffervat, de piekbelasting, de temperatuur van de buffer en van het leidingwater, in combinatie met de warmtevraag van de woning.

Legionella-vrije tapwater systemen, ook wel verswater buffers genoemd, kunnen wel €150 per jaar besparen omdat het wekelijks verwarmen tot 65ºC wordt overgeslagen: via een warmtewisselaar (zij het een platen warmte wisselaar) wordt het verse leidingwater verwarmd als bij een doorstroom verwarmingstoestel, waarbij een Heliotherm warmte wisselaar zelfs tot 40 liter per minuut warm water kan leveren. Een keukenboiler is een uitkomst om snel heet of kokend water te hebben, eventueel een hot fill boiler wanneer er veel warm water is gewenst in de keuken.

Bijzonder verbruik

Mogelijk is er een bijzondere verbruiker, zoals een verwarmd  zwembad. In hoeverre dit verbruik wordt meegenomen in de berekening van de warmtevraag, hangt af van de constructie, isolatie, en het gebruik van het zwembad. Wordt het bad buiten het verwarmingsseizoen verwarmd, dan is het wellicht niet nodig om extra vermogen te berekenen. Bij een gebruik gedurende het gehele jaar, dan uiteraard wel. Cruciaal is evenwel het vermogen van de warmtewisselaar (een platen wisselaar of een slangensysteem zoals bij vloerverwarming) en de constructie en isolatie van het bad. In het geval van een inpandig zwembad moet de ruimteverwarming, de ventilatie, ontvochtiging, en uiteraard de isolatie met aangrenzende en met name de ruimte erboven nauwkeurig berekend worden en conform specificaties uitgevoerd.

Heliotherm maakt water warm, hoe dit warme water wordt toegepast en voor welk doel is om het even. Wanneer de berekeningen en de specificaties juist zijn, dan werkt het geheel.