Uitvoering

Afgesproken werk

Uitvoering

Wanneer de klei nog zacht is is alles mogelijk

Een installatie heeft meer voeten in aarde dan men denkt. Met een grondgebonden systeem is het project een factor omvangrijker. Hoe dan ook, een installatie opbouwen varieert van 3 of 4 dagen (voor een eenvoudige installatie met enkel een tapwater buffervat) tot mogelijk het dubbele voor een systeem met twee menggroepen, aansluiting op twee systeem buffers en een tapwater vat. Uw installateur werkt in de technische ruimte, legt vloer verwarming of besteedt dit uit, plaatst (condenserende) convector radiatoren, legt transport leidingen, verzorgt de warm water voorziening, etc. Omdat veel tijdens de (nieuw-)bouw wordt gemaakt (en liefst in een keer goed) is regelmatig overleg met uw aannemer en installateur essentieel. Voor vragen van aannemers, installateurs (W en E), of eindgebruikers zijn wij dagelijks bereikbaar.

Plannen, meten, uitvoeren

Het gebruik van de juiste materialen zoals afgeschermde kabels, aarding/zekering, diameter leidingen, hoog efficiënte pompen, kleppen en aansturing, ontluchters, en overal afsluiters: mocht er ooit een pomp vervangen worden, dan hoeft het systeem niet leeggemaakt te worden en kan er een nieuwe pomp in tien minuten ingezet worden. Nergens op besparen is het beste advies en uiteindelijk het meest goedkoop.

Alle Heliotherm installaties worden opgeleverd conform ontwerp en instructie van Heliotherm Oostenrijk, dan wel volgens het ontwerp van uw Competence Partner. Het is zaak om, mocht het ooit nodig zijn, geen wijzigen aan te (laten) brengen aan het systeem: de kans dat het beter of zuiniger kan is vrijwel nihil. Combinaties met aansturingen van andere systemen (domotica, gebouw beheers systemen, etc.) kan, maar dan ná bijvoorbeeld een parallel buffervat of open verdeler.