Uitvoering

Afgesproken werk

Uitvoering

Wanneer de klei nog zacht is, is alles mogelijk

Een installatie heeft meer voeten in aarde dan men denkt. Met een grondgebonden systeem is het project een factor omvangrijker. Hoe dan ook, een installatie opbouwen varieert van 3 of 4 dagen (voor een eenvoudige installatie met enkel een tapwater buffervat) tot mogelijk het dubbele voor een systeem met twee menggroepen, aansluiting op twee systeembuffers en een tapwatervat. Uw installateur werkt in de technische ruimte, legt vloerverwarming of besteedt dit uit, plaatst (condenserende) convector radiatoren, legt transportleidingen, verzorgt de warmwatervoorziening, etc. Omdat veel tijdens de (nieuw-)bouw wordt gemaakt (en liefst in een keer goed), is regelmatig overleg met uw aannemer en installateur essentieel. Voor vragen van aannemers, installateurs (E&W) en eindgebruikers zijn wij dagelijks bereikbaar.

Plannen, meten, uitvoeren

Het gebruik van de juiste materialen, zoals afgeschermde kabels, aarding/zekering, diameter leidingen, hoogefficiënte pompen, kleppen en aansturing, ontluchters, en overal afsluiters: mocht er ooit een pomp vervangen worden, dan hoeft het systeem niet leeggemaakt te worden en kan er een nieuwe pomp in tien minuten ingezet worden. Nergens op besparen is het beste advies en uiteindelijk het meest goedkoop.

Alle Heliotherm installaties worden opgeleverd conform ontwerp en instructies van Heliotherm Oostenrijk, dan wel volgens het ontwerp van een van onze Competence Partners. Het advies is om later geen wijzigingen aan te (laten) brengen aan het systeem: de kans dat het beter of zuiniger kan is vrijwel nihil. Combinaties met aansturingen van andere systemen (domotica, gebouwbeheersystemen, etc.) zijn mogelijk, maar dan ná bijvoorbeeld een parallel buffervat of open verdeler.