Welke Heliotherm warmtepomp is voor het beste u geschikt?

Werkt het wel? Ik hoor niets

WAT BIEDT HELIOTHERM?

Heliotherm maakt de allerstilste lucht/water warmtepompen in twee uitvoeringen: Compact en Split. De Compact is een lucht/water warmtepomp zonder binnendeel: De compressor, verdamper en warmtewisselaar zitten in één unit.

Het is een ‘zwaargewicht’: denkt u aan gewichten rond 250kg en wordt op een betonnen sokkel geplaatst. Vanwege de constructie met…

Lees verder...

…4mm dik plaatstaal is er geen resonatie en is de warmtepomp fluisterstil: 30,8dB(A) op 3 meter afstand vanaf het midden van de unit voor de 8kW versie. Het geluid van de compressor is waarneembaar, de luchtverplaatsing en de draaiende ventilator niet.

De Split unit is heeft de stilste verdamper van alle warmtepompen in de wereld: 18dB(A) op 3 meter afstand vanaf het midden van de unit. De verdamper van 60, 80, of 120m2 voor de 8, 12, of 18kW unit resp. en de overbemeten ventilator die op lage toeren eenvoudig 2,500m3 (maximaal 8,000) lucht per uur verplaatst betekent dat zelfs geen hersftblad in de unit wordt gezogen, zelfs niet met de ventilator op volle toeren.

De Compact, gezien de eenvoudiger constructie en snellere installatie, is de meest verkochte Heliotherm voor particulieren. Welke Heliotherm u ook kiest, wij helpen u met de subsidieaanvraag.
Hoe stil is een Heliotherm? Op 3 meter afstand geeft de 8kW Compact 30.8dB(A) af. Men zou kunnen zeggen dat dit minder is dan de ijskast thuis, en veel minder dan de vaatwasser, echter omdat de unit buiten staat is het waargenomen geluid zelfs nog lager: windgeruis, een langsrijdende fietser, een auto die 50km/u rijdt op 100 meter afstand, dat alles overstijgt de Heliotherm.

Wij tonen u graag een werkende warmtepomp. Tonen, want laten horen is wat moeilijker.

Heliotherm maakt ook water/water warmtepompen met diepteboringen. De horizontale direct verdampende collectors behoren tot de meest interessante gezien de efficiëntie en de relatief geringe investeringskosten. Open bronnen is zeer specialistisch werk en wordt altijd gedaan door een gecertificeerd boorbedrijf.

Heliotherm. De stilste.

Let’s talk about comfort

WELK VERMOGEN Heliotherm warmtepomp HEEFT U NODIG?

Heliotherm warmtepompen hebben een grote capaciteit bij lage temperaturen. Rond of net boven het vriespunt, wat voor veel lucht/water warmtepompen kritische omstandigheden zijn vanwege ijsvorming en de noodzakelijke ontdooicyclus, werkt uw Heliotherm op zijn best.
Zelfs bij –22ºC levert Heliotherm nog altijd 75% van het nominale vermogen (!).
Wanneer het nog kouder wordt…

Lees verder...

…de vraag nog hoger wordt voor zowel warm water als verwarming in huis, wordt een elektrisch verwarmingselement ingeschakeld. Dit kan gezien worden als een back-up en omdat het soms enkele dagen per jaar extreem koud is, wegen de extra kosten voor het sporadisch hogere elektriciteitsverbruik niet op tegen de investeringskosten van een Heliotherm met een hogere capaciteit. Bovendien, bij een piek belasting van 8kW verbruikt de 8kW Heliotherm over het hele jaar gezien minder dan de 12kW: de 8kW moduleert van 3,2kW tot 8kW vergeleken met 4,8 tot 12kW.

Bij geringe vraag kan de 8kW warmtepomp beter moduleren in plaats van minimaal 4,8kW te leveren. Ook bij een mogelijke storing van de warmtepomp wordt de elektrische verwarming automatisch ingeschakeld zodat u niet in de kou komt te staan.

Voor een zeer globale inschatting van het benodigde vermogen volgt hier een aantal voorbeelden:

❑ Een huis van omstreeks 1900, zonder spouwmuren, met dubbel glas en een gasverbruik van 3,000m3, daar volstaat een 12–18kW warmtepomp;
❑ Een jaren 30 hoekhuis tot 200m2, redelijk geïsoleerd (dubbel glas, spouwmuur isolatie, etc.) met een gasverbruik van 2,000m3 per jaar, daar volstaat een 8–12kW warmtepomp;
❑ Een moderne hoekwoning van 200m2 gebouwd na 1990, daar volstaat een 8kW warmtepomp.

U vindt meer informatie op de site van warmtepompinfo.nl.

Op basis van gasverbruik, isolatie, het benodigde warmwater (gezinsgrootte) kan een juiste inschatting worden gemaakt. Bij oudere traditionele systemen met radiatoren waar later isolatie is aangebracht, daar is het warmteafgifte oppervlak van de radiatoren veelal voldoende. Hoe dan ook, voor een eerste inschatting kunnen wij u advies geven of een Heliotherm ook voor uw wensen geschikt is.

Heliotherm. Krachtig.

Sterker dan u denkt

HOE KAN EEN 8KW HELIOTHERM MIJN 40KW GASKETEL VERVANGEN?

Een Heliotherm warmtepomp met een buffervat voor de warmwater voorziening kan dat eenvoudig. De warmtevraag voor de verwarming is met 8kW veelal voldoende, echter voor een doorstroomtoestel voor warm water is een hogere capaciteit nodig en vandaar dat gasgestookte toestellen zonder buffervat een veel hogere capaciteit nodig hebben.

Heliotherm. Vervangend.

Centenkwestie

HOE VRAAG IK SUBSIDIE AAN?

U wordt indien gewenst daarbij ondersteund door ons, of wij doen de aanvraag voor u. Op basis van de beste energiebesparingen die de Heliotherm warmtepompen opleveren, komt u in aanmerking voor de maximale financiële ondersteuning.
Subsidie bedragen kunnen per provincie verschillen en er is een maximum aan wat jaarlijks beschikbaar is.

Lees verder...

U ziet in onderstaande tabel de indicatieve subsidie bedragen voor uw Heliotherm. De subsidie wordt jaarlijks vastgesteld en soms verhoogd. In 2022 zijn de bedragen met 50% verhoogd. Tot nu toe zijn alle juiste aanvragen voor een Heliotherm goedgekeurd. Bedrijven die in aanmerking komen voor een SDE+ subsidie, deze dient te zijn aangevraagd voordat de offerte wordt goedgekeurd.

Na goedkeuring dient u een rekening en een bewijs van ingebruikname te kunnen overleggen (wordt door Deltherma verzorgd). De subsidie wordt dan binnen 8 weken aan u overgemaakt. Alle subsidiebedragen zijn inclusief BTW, dat wil zeggen, u krijgt het bedrag netto op uw rekening: staat er een bedrag van €5.100 in de lijst dan krijgt u ook €5.100 vergoed. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het vermogen van de warmtepomp die u kiest. Voor nieuwbouw is dit helaas niet meer van toepassing.

 
Om uw warmtepomp subsidie vrijblijvend te checken kunt u gebruik maken van dit platform: https://deltherma.simpelsubsidie.nl/ waar u uw eenvoudig uw subsidiebedrag kunt inzien. U kunt de subsidie ook laten aanvragen door onze partner Simpel Subsidie.
 
Heliotherm. Maximaal.
 
Hier ziet u de lijst met alle Heliotherm warmtepompen en de daarbij behorende subsidiebedragen. Staat uw warmtepomp niet op de lijst? U kunt dan wel subsidie aanvragen. Stuur dan de productbeschrijving en technische documentatie mee. 
De diepte in

BRONBORINGEN

Een gerenommeerd grondboringsbedrijf kan in samenspraak met ons boringen uitvoeren. Dit gaat buiten ons om, al zijn we er wel nauw bij betrokken.

Onze partners hebben de BRL 6000-21: certificering bodemgebonden energiesystemen en zij houden zich bezig met het ontwerpen, aanleggen en beheren van het bovengrondse gedeelte van een bodemenergiesysteem.

Grounded

Open en gesloten bronnen

Grondgebonden systemen met open of gesloten bron sluit Heliotherm enkel aan op door ons aanbevolen boorbedrijven en/of goedgekeurde boringen. Er zijn veel goede bedrijven die boringen uitvoeren, er zijn echter ook bedrijven die niet al te diep ingaan op de kwaliteit van ofwel de bodem ofwel het grondwater. Het hele systeem moet werken en daarom moet alles terdege vooraf onderzocht worden. 

Lees meer...

Dalende grondwaterstand, diepteboringen in een bodem die toch anders was dan gedacht, warmteafgifte van en aan de sonde, of een bron waar de energiebalans verstoord is, dat zijn zoal problemen die Heliotherm wil voorkomen.

…Here comes the sun

Heliotherm en zonnepanelen

Met een juiste planning en keuze voor het soort zonnepanelen en ook de omvormer kunt u uw Heliotherm maximaal gebruik laten maken van de zonne-energie. Zolang salderen (het terugleveren aan het net van de opgewekte elektriciteit) nog wordt toegepast, maakt dit nog niet uit. Wanneer het terugleveren minder of niets oplevert, dan kan bijvoorbeeld een smart omvormer… 

Lees meer

…in combinatie met een Heliotherm SG Ready / Smart Heat Pumps de opgewekte energie direct opnemen.

Omdat de weg naar onafhankelijkheid slechts mogelijk is met een combinatie van wederzijds afhankelijke systemen, bieden wij informatie en advies over zonnepanelen, energieopslag, en isolatie of brengen u in contact met specialisten op dat vlak. Mocht u vrijblijvend advies willen ontvangen, laat het ons weten.

En wanneer een offerte te mooi is om waar te zijn, kijkt u dan even naar de volgende punten:

 • Capaciteit omvormer: 10% meer dan maximale opbrengst zodat het systeem op zeer zonnige dagen alle zonne-energie kan omzetten in elektriciteit, bovendien alle zonnepanelen van AAA-merken worden met +5% opbrengst geleverd om zeker te zijn de garantie periode goed te doorstaan en uw omvormer moet hier wel mee om kunnen gaan;
 • Veel omvormers hebben koelribben aan de achterzijde om de warmte af te voeren;
 • Zo min mogelijk omvormers: meer maakt het onnodig duur en het systeem (door meer verbindingen) kwetsbaarder;
 • Omvormers komen er in vele soorten en prijzen: besparen op de omvormer is de meest kostbare besparing – een duurdere omvormer betaalt zich terug;
 • Productie datum zonnepanelen: vaak worden oude(re) partijen aangeboden, let op het productie-jaar en opbrengst percentage;
 • Opbrengst per m2: grotere panelen leveren wellicht meer vermogen, maar niet meer dan kleinere, efficiëntere panelen bij een gelijk oppervlak;
 • De nieuwe half-cut cell panelen worden bij voorkeur in portrait-mode geplaatst vanwege werking bij een deelschaduw op het onderste deel van het paneel (bij een half-cut paneel levert dan het bovendeel nog steeds energie);
 • Bekabeling: bij grotere afstanden tussen omvormer en meterkast is 4 of zelfs 6 mm2 aan te raden omdat anders de weerstand de opbrengst met procenten kan doen dalen;
 • Verbindingen: alle connectoren aan achterzijde van het paneel bevestigd, vrij van weersinvloeden (een goede installateur weet hier raad mee);
 • Werk met een bouwplan: zonder bouwplan geen garantie van de maker van het systeem tegen bijvoorbeeld stormschade en dan weet u zeker dat de bevestiging is afgestemd op de hoek van het dak en de locatie van de woning;
 • Kijk naar het huidige en ook het toekomstige verbruik: de hoogste return on investment is niet altijd de beste keuze: vaak kunt u met een kleinere investering een voldoende rendement behalen;
 • Oost-west kan een betere oplossing zijn dan panelen op het zuiden (zeker in combinatie met een warmtepomp) omdat u waarschijnlijk ’s morgens en ’s avonds meer stroom verbruikt dan rond het middaguur (dit is met de huidige salderingsregeling nog niet relevant).
Inpakken maar

Isolatie

In omringende landen vinden we huizen met lagere energiekosten. Isolatie, zonnepanelen, en warmtepompen zijn daar gemeengoed. Nederland wekt relatief veel zonne-energie op, echter met de isolatie van bestaande huizen loopt het achter.
Buitenmuurisolatie bijvoorbeeld is sinds de jaren 70 gemeengoed in Duitsland, Oostenrijk, en Zwitserland. In Nederland…

Lees meer...

…komt het nu langzaam terug na een problematische start bijna 50 jaar geleden: een schil aan de buitenzijde van het huis aanbrengen. Veel duurder dan spouwmuurisolatie, maar ook vele malen beter.

In de beginjaren waren de problemen zo veel voorkomend dat het tot recentelijk heeft geduurd voordat dit weer op grote schaal wordt toegepast. Schilisolatie, met de juiste water- en dampwering en keurig afgewerkt is een hoog-rendement oplossing.

Spouwmuurisolatie (waar schilisolatie niet kan) is nu vrijwel feilloos en zonder problemen. Toch heeft men nog angst, terwijl de nieuwste technieken bewezen verbeteringen opleveren. Met een goed bedrijf die bijvoorbeeld rekening houdt met de ontluchting van de kruipruimte, kunt u met een gerust hart zaken doen.

Dakisolatie, HR+ glas of zelfs beter, dichten van gaten en kieren: alles telt en alles in samenhang. Al kan een zware Heliotherm de vraag aan van een huis met een zeer hoog gasverbruik, u komt dan al snel op het punt aan dat isoleren loont: isoleren en Heliotherm is een goede combinatie.

Heliotherm. Werkt samen.