Zo werkt een warmtepomp.

Een warmtepomp?

Een warmtepomp verwarmt uw huis duurzaam én zonder aardgas.

Een warmtepomp is een elektrische vervanging voor uw cv-ketel. Het apparaat onttrekt warmte uit de buitenlucht, de bodem of het grondwater en gebruikt die warmte voor de centrale verwarming van uw huis én voor het verwarmen van uw tapwater – het water voor uw keuken, douche etcetera.

De elektrische pomp concentreert als het ware de warmte die overal om ons heen te vinden is, en pompt hem uw huis in.

 

De werking is vrijwel hetzelfde als die van een koelkast, maar dan andersom! De koelkast onttrekt de warmte uit de levensmiddelen die er in staan en pompt die warmte naar buiten. Daarom is de achterkant van de koelkast altijd lekker warm.

De warmtepomp doet hetzelfde: hij haalt de warmte uit de omgeving (lucht, grond, water) en pompt die naar de plekken in huis die verwarmd moet worden. 

Met een warmtepomp hebt u geen aardgas meer nodig om het huis te verwarmen, maar het apparaat verbruikt wél elektriciteit!

Het mooie van deze technologie is echter dat hij zeer efficiënt is: met slechts 1 kiloWatt (kW) aan stroom verkrijgt u maar liefst 5kW aan warmte in uw huis.
Véél efficiënter dus dan uw water direct electrisch of met gas te verwarmen.

 

Nog wat meer techniek:

De naam zegt het: de pomp maakt warmte. Zoals bij een fietspomp de pomp en de slang warm wordt door het onder druk brengen van de lucht, zo wordt het gecomprimeerde koudemiddel warm. Wanneer de compressor 1kW verbruikt, dan komt ongeveer 5kW aan warmte vrij. Het koudemiddel wordt van een gas tot vloeistof geperst en de vrijkomende warmte afgevoerd naar de warmtewisselaar.

Deze vloeistof, bijvoorbeeld R410A, kookt bij –48.5ºC. De vloeistof gaat in het geval van een lucht/water warmtepomp naar de verdamper die buiten staat. Bij –15ºC is de delta-T nog altijd meer dan 33º en dus is er nog altijd energie in de buitenlucht om de vloeistof te laten koken en verdampen. Dat gebeurt dan ook en op deze wijze onttrekt het systeem energie uit de lucht.

Dit proces maakt de warmtepomp 5 maal zo efficiënt als een directe electrische verwarming.

wat is een warmtepomp heliotherm

De stroomrichting van het gas of vloeistof is omkeerbaar. Net zoals bij een airconditioner die kan verwarmen, kan een warmtepomp ook koelen. Niet alle systemen kunnen dit (bijvoorbeeld de units die op CO2 met diepteboring werken) en er is een extra optie op de Heliotherm voor nodig. Koelen wordt hoe dan ook beperkt door het dauwpunt want, anders dan bij een airconditioner, de lucht in het huis wordt niet ontvochtigd.

Bij een vloertemperatuur van 19ºC op een warme zomerdag kan dan al snel condensatie optreden. Heliotherm. Verwarmend en verkoelend.

Stil, efficiënt, krachtig

Heliotherm Warmtepompen