Advies

Onze aanpak

Gefeliciteerd met uw plannen om van het gas af te gaan en uw woning te verduurzamen. Wij helpen met de keuze, de planning, en de installatie van uw Heliotherm. We krijgen uw woning comfortabel warm, dat is een ding dat zeker is. Maar we zijn ook zo eerlijk om te zeggen hoe dat dan in zijn werk gaat. Want vaak is het niet enkel de warmtepomp, maar ook de vloerverwarming of radiatoren, de leidingen, aanpassing in de meterkast, etc. Ook kan het zijn dat uw woning al bijzonder energiezuinig is en dan is een Heliotherm wellicht te 'zwaar'.

't Is wel een mooie technische ruimte...

De warmteverlies berekening
Deze berekening en de daaruit bepaalde warmtevraag geeft zekerheid over het vermogen, dat geleverd moet kunnen worden bij -10ºC. Indien de bron lucht is, dan is deze onuitputtelijk, maar onbruikbaar bij –22ºC. Wanneer er geboord wordt voor een verticale bodemwarmtewisselaar, dan moet het aantal uren verwarmen (meestal 1600) en warm tapwater (ong. 400) per jaar aangehouden worden voor de diepteboring. Een diepteboring is echter niet onuitputtelijk en moet juist berekend en bemeten worden.

Meter2.jpg

De warmteafgifte van de vloer ligt ergens tussen de 30 en 60W / m2, dat geeft een indicatie van het vermogen

De bronkeuze
Een horizontale bron (leidingen gevuld met glycol op 1 meter onder de vorstgrens) kan zelfs een hogere efficiëntie geven dan een diepteboring tot 200 meter . Een direct verdampend systeem, waarbij koperen leidingen de bodemenergie direct opnemen om het koudemiddel te laten verdampen, heeft de hoogste opbrengst. Het meest eenvoudig is lucht.

Ground.jpg

Bodemwarmte geeft het hoogste rendement

Uitgangspunten
Een warmtepomp verwarmingssysteem moet relatief nauwkeurig afgestemd worden. Een aantal uitgangspunten dat het vermogen en het ontwerp van de installatie bepaalt zijn:

❑ Totale warmtevraag van de woning of het gebouw;
❑ Aanvoertemperatuur van het systeem;
❑ Warmwater vraag;
❑ Bijzondere warmtevraag (zwembad, jacuzzi, ventilatie);
❑ Koeling (passief, actief, of beide);
❑ Keuze van de bron (lucht, bodem (horizontaal of verticaal; glycol of direct verdampend); en,
❑ Type Heliotherm (soort koudemiddel, binnen- of buitenopstelling, vermogen, in cascade, etc.).
Op verzoek toetst Heliotherm Oostenrijk het ontwerp van de totale installatie. Voor elk project komen wij persoonlijk langs om een en ander door te spreken.
 

Lip.jpg

Meten is weten
Het bepalen van het vermogen van de Heliotherm is voor bestaande woningen met een bekend gasverbruik en lage temperatuur verwarming relatief eenvoudig. Nieuwbouw kan een warmtevraag hebben, die varieert van ongeveer 25 tot 50 W/m2 van het afgiftesysteem. Er zijn echter zoveel variabelen dat zelfs een uitgewerkte warmteverliesberekening geen uitsluitsel geeft, wanneer een deel anders blijkt te zijn dan voorgeschreven. Denk hierbij aan een ongebruikelijk hoog tapwaterverbruik waardoor de warmtepomp te weinig tijd krijgt om te verwarmen, een ventilatiesysteem dat continu aanstaat, of kieren en koudebruggen in het huis.

DXsand.jpg

Een collector veld is gauw gemeten

Eenvoudige inschatting
Vervanging van een bestaand systeem op gas is vaak eenvoudiger dan het bepalen van het vermogen bij een groot renovatieproject. Bijvoorbeeld voor een woning met een verwarmde ruimte van 150 m2 en een warmtevraag van 55 W/m2 is er een vermogen nodig van 8.25 kW. Het juiste vermogen van de warmtepomp is belangrijk. Te klein betekent te weinig comfort en te hoge bedrijfskosten. Te groot vergt een onnodig grote investering en dan is de installatie ook minder zuinig.

Test.jpg

Koeling
Het koelvermogen is, vanwege het geringere temperatuurverschil tussen afgiftesysteem (18ºC) en de ruimte (bijv. 25ºC) minder dan het vermogen van de verwarmingsmodus. Dit geldt niet wanneer gekoeld wordt met temperaturen van 7ºC, mogelijk aangesloten op een luchtbehandelingsinstallatie. Echter, dan is het aanbrengen van dampdichte isolatie door een vakpersoon vereist. Voor woningen wordt dit vrijwel nooit toegepast, echter de mogelijkheid is er wel.

Warmwatervraag en -voorziening
Het warmwaterverbruik is sterk afhankelijk van het gebruik, het aantal bewoners en van het ontwerp. Het verbruik kan berekend worden op 30 tot 60 liter warm water per persoon per dag, wat een extra energie vergt van 1.2 tot 2.4 kWh per persoon. Met een stortdouche van 22 liter/minuut (120 liter per persoon per dag), een groot bad of een grote afstand tussen tapwater buffer en badkamer met een (te) dikke waterleiding, kan het energieverbruik hoger zijn dan gemiddeld, en helemaal wanneer een ringleiding wordt toegepast.

Pieken in het verbruik
Deze worden in eerste instantie opgevangen door de afmeting van het buffervat, waarbij de zwaardere Heliotherm (vanaf 12 kW) 500 liter water verwarmt van 37 naar 47 graden in ongeveer 35 minuten. Het gewenste comfort is de som van de warmwatervraag, het volume van het buffervat, de piekbelasting, de temperatuur van de buffer en van het leidingwater, in combinatie met de warmtevraag van de woning.

Hoe zit het met legionella?
Legionella-vrije tapwater systemen, ook wel verswater buffers genoemd, kunnen wel €150 per jaar besparen, omdat het wekelijks verwarmen tot 65ºC niet nodig is: via een warmtewisselaar wordt het verse leidingwater verwarmd als bij een doorstroomtoestel, waarbij een Heliotherm warmtewisselaar zelfs tot 40 liter per minuut warm water kan leveren. Een keukenboiler is een uitkomst om snel heet of kokend water te hebben, eventueel een hotfill boiler, wanneer er vaak snel warm of heet water is gewenst in de keuken. Ook is het mogelijk om op het tappunt een temperatuur van minimaal 55ºC te leveren.

Warmtewisselaar voor tapwater: dit is in feite een doorstroomverwarmer. Deze heeft een capaciteit van 40 liter warm water per minuut, genoeg voor twee regendouches tegelijkertijd

Zwembaden, jacuzzis
Mogelijk is er een bijzondere verbruiker, zoals een verwarmd zwembad. In hoeverre dit verbruik wordt meegenomen in de berekening van de warmtevraag, hangt af van de constructie, isolatie en het gebruik van het zwembad. Wordt het bad buiten het verwarmingsseizoen verwarmd, dan is het wellicht niet nodig om extra vermogen te berekenen. Bij een gebruik gedurende het gehele jaar, dan uiteraard wel. Cruciaal is evenwel het vermogen van de warmtewisselaar (een platen wisselaar of een slangensysteem zoals bij vloerverwarming) en de constructie en isolatie van het bad. In het geval van een inpandig zwembad moet de ruimteverwarming, de ventilatie, ontvochtiging en uiteraard de isolatie van de aangrenzende en met name de ruimte erboven nauwkeurig berekend worden en conform specificaties uitgevoerd.

PoolB.jpg

De Heliotherm voor een woonhuis en met zwembad verwarming in de zomer 

Kortom
Heliotherm maakt water warm, hoe dit warme water wordt toegepast en voor welk doel is om het even. Wanneer de berekeningen en de specificaties juist zijn, dan werkt het geheel. Neem contact op voor een korte kennismaking.

Heliotherm. Dé warmtepomp.
Deltherma. Het advies. De planning. De uitvoering.
Neem vrijblijvend contact met ons op.

[ ONS PROCES ] In 3 stappen van het gas af

Het is echt eenvoudiger dan u denkt. Deltherma helpt u met elke stap.

01

INVENTARISEREN

❑ Wat is uw huidige warmtevraag of gasverbruik?
❑ Wat zijn uw wensen m.b.t. warm water?
❑ Wat zijn uw wensen t.a.v. verwarming? (overal of gedeeltelijke naregeling)
❑ Naar welke bron gaat uw voorkeur uit? (grond, water, lucht)
❑ Wat is uw huidig afgiftesysteem? (vloerverwarming verdelers, radiatoren en de diameter van aanvoer- en retourleidingen)
❑ Is er een 3x25A aansluiting in uw woning?
❑ Is er plaats voor een technische ruimte? (liefst op de begane grond)
❑ Wat zijn uw verwachtingen naast comfort, betrouwbaarheid en efficiëntie?

02

WENSEN & VERWACHTINGEN

Uiteraard, comfort en zekerheid is gegeven. Wilt u een naregeling toepassen? Verschillende temperatuurzones in huis? Meerdere badkamers met gelijktijdig gebruik? Jacuzzi en/of zwembad? Wanneer u een monument heeft met een moderne aanbouw, dan zorgt Heliotherm voor de verschillende temperaturen voor radiatoren, vloerverwarming, laag-temperatuur radiatoren, enz.

03

DELTHERMA BELLEN

Wanneer u wat cijfers bij de hand heeft en weet wat uw wensen zijn, dan geven wij graag een vrijblijvende indicatie van wat mogelijk is. Subsidies, leningen voor verduurzaming (zelfs tegen 0% is mogelijk), of in stappen van het gas af, wij laten u graag weten hoe en wat. En wanneer.

Contactgegevens

HELIOTHERM NEDERLAND
DELTHERMA B.V.
Nobelstraat 9B
6902 PH Zevenaar
KvK: 72989726
Tel. 088 116 8444
info@deltherma.com
Support: support@deltherma.com
088 116 8488

Partners

Heliotherm wordt in Nederland geïnstalleerd door Competence Partners. Ook in uw regio zijn er installateurs.

Deltherma is STEK gecertificeerd, heeft BRL6000-21 voor warmtepomp systemen op bodem- of aardwarmte, en is vakbekwaam voor installaties met propaan (R290) als koudemiddel.