Hier een sub titel

Gegarandeerd

Dankzij de jarenlange ervaring van Heliotherm, de kennis en expertise van de competentie partners, en de samenwerking binnen Europa weten we zeker dat elk project wat we uitvoeren ook werkt. De kwaliteit van de onderdelen, de hoge standaard in de productie, en de mogelijkheid om systemen via het internet te volgen, maakt diagnoses en oplossingen eenvoudig.

Overal waar een Heliotherm staat, is het gegarandeerd warm (of koel)
Heliotherm maakt al sinds 1987 warmtepompen. Toen het in de jaren na 2000 moeilijker werd in Oostenrijk om van open bronnen gebruik te maken en diepteboringen duurder werden, besloot men om lucht als bron te gebruiken. De eenvoud van een lucht-water warmtepomp is geweldig. Geen melding of schone grond verklaringen, geen energiebalans zoals bij open bronnen, enkel de buitenlucht.

Kleine huizen, kleine Heliotherm. Grote huizen, grote Heliotherm

En als het buiten koud is?
Dan is het binnen warm. De buitentemperatuur bepaalt de stooklijn: hoe lager, hoe meer warmte Heliotherm maakt. En wordt het buiten warmer, dan gaat Heliotherm minder warmte maken. Zonder omkijken voor de gebruiker.

En als het buiten warm is?
Dan is het binnen koel. Elke Heliotherm heeft de optie om te koelen, zij het passief (dus zonder hulp van de compressor) met een bodem-gebonden bron, of actief (waarbij de compressor het werk doet). De temperatuur kan begrensd worden om condensatie te voorkomen, maar ook kan er met nog lagere temperaturen gekoeld worden, gelijk een airconditioning.

Drie verwarmingssystemen, twee badkamers, een zwembad en een jacuzzi

Hoe weten wij zeker dat het ook werkt bij uw project?
Door onze persoonlijke aanpak. Er komt veel kijken bij de aanschaf van een warmtepomp systeem. De bron, de leiding diameter, de positie (afstand?) van de Heliotherm tot de woning, het afgifte systeem, de warmtevraag (of benodigde koelvermogen), het dagelijks gebruik (veel of weinig tapwater), mogelijke uitbreiding voor zwembad of jacuzzi, enz. We doen enkel projecten waarvan we zeker weten dat het een succes wordt.

Overleg, planning, uitvoering en dan mag het resultaat er zijn

De eerste vragen
❑ Wat is uw huidige warmtevraag of gasverbruik?
❑ Wat zijn uw wensen m.b.t. warm water?
❑ Wat zijn uw wensen t.a.v. verwarming? (overal of gedeeltelijke naregeling)
❑ Naar welke bron gaat uw voorkeur uit? (grond, water, lucht)
❑ Wat is uw huidig afgiftesysteem? (vloerverwarming verdelers, radiatoren en de diameter van aanvoer- en retourleidingen)
❑ Is er een 3x25A aansluiting in uw woning?
❑ Is er plaats voor een technische ruimte? (liefst op de begane grond)
❑ Wat zijn uw verwachtingen naast comfort, betrouwbaarheid en efficiëntie?

Aan de hand van uw antwoorden volgt mogelijk een bezoek op locatie om dingen door te  nemen met u, uw installateur, of uw aannemer. Want wij weten uit ervaring dat, pas wanneer  alles klopt – van de afgeschermde datakabels tot de diameter van de ondergrondse  leidingen- alles naar behoren zal werken, jaar in jaar uit. Dat maakt een tevreden klant. En daar doen wij van Deltherma alles voor. 

Heliotherm. Dé warmtepomp.
Deltherma. De kwaliteit van het verwarmen.
Neem vrijblijvend contact met ons op.

Ontwerp

Ontwerp

Een warmtepomp systeem ontwerpen is berekenen welk vermogen de woning nodig heeft, wat de wensen zijn voor wat betreft tapwater, en of een jacuzzi of zwembad ook moet worden verwarmd.

Installatie

Installatie

Dit is wat we noemen de technische ruimte. Een ruimte die groot genoeg is geeft u alle vrijheid om de installatie zo te ontwerpen dat al uw wensen vervuld kunnen worden.

goedgekeurd

goedgekeurd

Wij komen vooraf kijken bij elk project. Het ontwerp wordt getoetst, de leidingdiameters nagekeken, en de bekabeling getest. Dan kunt u ervan op aan dat het werkt. En blijft werken.

Contactgegevens

HELIOTHERM NEDERLAND
DELTHERMA B.V.
Nobelstraat 9B
6902 PH Zevenaar
KvK: 72989726
Tel. 088 116 8444
info@deltherma.com
Support: support@deltherma.com
088 116 8488

Partners

Heliotherm wordt in Nederland geïnstalleerd door Competence Partners. Ook in uw regio zijn er installateurs.

Deltherma is STEK gecertificeerd, heeft BRL6000-21 voor warmtepomp systemen op bodem- of aardwarmte, en is vakbekwaam voor installaties met propaan (R290) als koudemiddel.