Hoog temperatuur (70ºC)

Hoog temperatuur (70ºC)

Op papier klinkt het eenvoudig: een propaan warmtepomp op bestaande radiatoren. In de praktijk is het toch anders. Heel anders.

Propaan als koudemiddel bereikt een veel hogere temperatuur met een veel lagere druk. Waar een machine op het gebruikelijke koudemiddel R410A al een druk bereikt van 38 bar bij temperaturen boven 60ºC, kan propaan daar nog boven gaan bij een lagere druk.

Efficiëntie
Door de lagere druk bij een vergelijkbare temperatuur ten opzichte van R410A, leveren machines met R290 als koudemiddel een (nog) hogere prestatie. Een SCOP van meer dan 5.0 (!) voor de lucht-water machines is te verwachten. En, zoals bij alle koudemiddelen, hoe hoger de temperatuur, hoe lager de COP.

Vermogen bij hoge temperaturen
Bij een aanvoer temperatuur van 35ºC levert een 10 kW Heliotherm ook 10 kW thermisch; bij een aanvoer temperatuur van 70ºC uiteraard niet (hoeveel vermogen precies ligt aan de instellingen van de compressor).

Veiligheid
Propaan is zwaarder dan lucht, zwaarder dan aardgas. Tegelijk is propaan veel explosiever dan methaan. Omdat er nooit propaan in de woning mag komen, moet er een scheidingswisselaar of ontgasser worden geplaatst in het systeem. Regelgeving hieromtrent is ietwat onduidelijk. Hoe dan ook, de propaan warmtepomp moet buiten staan, of in een goed geventileerde ruimte (al zou dat te kostbaar worden voor een woonhuis, maar mogelijk is het wel).

Booster warmtepomp
Heliotherm maakt een een-traps warmtepomp die specifiek wordt gebruikt voor hoge warmwater-temperaturen. De machine gebruikt de verwarmingsbuffer vaak als energiebron om op efficiënte wijze zeer hoge warmwatertemperaturen te genereren. Het koelcircuit is ontworpen in overeenstemming met de geldende normen en veiligheidsvoorschriften. Deze werd onderworpen aan een kwaliteitstest en gevuld met een koudemiddel met een lage GWP (R-513a). Met deze machine zijn aannvoertemperaturen tot 75ºC mogelijk, daarom ideaal voor warmwaterbereiding in grote installaties met speciale hygiënevoorschriften.

Contactgegevens

HELIOTHERM NEDERLAND
DELTHERMA B.V.
Nobelstraat 9B
6902 PH Zevenaar
KvK: 72989726
Tel. 088 116 8444
info@deltherma.com
Support: support@deltherma.com
088 116 8488

Partners

Heliotherm wordt in Nederland geïnstalleerd door Competence Partners. Ook in uw regio zijn er installateurs.

Deltherma is STEK gecertificeerd, heeft BRL6000-21 voor warmtepomp systemen op bodem- of aardwarmte, en is vakbekwaam voor installaties met propaan (R290) als koudemiddel.