Zonne-Energie

Zonne-Energie

Een wereld zonder fossiele brandstoffen is (nog) niet denkbaar. Zonder warmtepomp is dat zelfs onmogelijk.

Fossiele brandstoffen blijven nog wel even
Graan groeit dankzij kunstmest, machines oogsten, transport naar bakker, bakken in gasoven, in gebouw gemaakt van cement en stenen, en thuisgekomen met de auto gaat het brood in de vriezer die mogelijk van een kolen- of gasgestookte centrale de elektriciteit krijgt. Alles om ons heen is, van het voedsel tot de borden op de tafel van een restaurant een vliegvakantie ver weg, is mogelijk gemaakt dankzij fossiele brandstoffen. Elektriciteit telt voor gemiddeld 27% van het totale energieverbruik in de wereld. Elektrische energie is bij uitstek geschikt om CO2-vrij op te wekken. Kernenergie, windturbines, zonneparken, waterkrachtcentrales, al zijn deze laatste reeds beperkt qua verdere uitbreiding. Ook is er veel cement nodig voor de bouw van een stuwdam en bij de productie ervan komt veel CO2 vrij.

Oude huizen, nieuwe manier van verwarmen
Dankzij de efficiëntie van de warmtepomp kan het energieverbruik voor woningen en gebouwen drastisch omlaag. Wel zijn er vaak aanpassingen aan het afgiftesysteem en de leidingen nodig, want waar voorheen met hoog temperatuur / laag volume werd verwarmd, wordt dat nu laag temperatuur / hoog volume.

Teveel in de zomer, te weinig in de winter
Opslag van zonne-energie is de grote uitdaging. Waterstof is een goede energieopslag, maar geen goede -bron. Opslag batterijen voor thuisgebruik zijn a) te duur per kWh; en, b) kunnen niet genoeg opslaan voor de winter. Het door de warmtepomp opwarmen van het tapwater is bijzonder beperkt: de hoeveelheid energie om 500 liter water 15 graden te verwarmen kan in een uur door een relatief kleine warmtepomp opgewekt worden.

Homey App
Met een juiste planning en keuze voor het soort zonnepanelen en ook de omvormer, kunt u uw Heliotherm maximaal gebruik laten maken van de zonne-energie. Zolang salderen (het terugleveren aan het net van de opgewekte elektriciteit) nog wordt toegepast, maakt dit nog niet uit. Wanneer het terugleveren minder of niets oplevert, dan kan bijvoorbeeld de door ons mede-ontwikkelde Homey App (freeware) uitkomst bieden.

Onafhankelijkheid
Omdat de weg naar onafhankelijkheid slechts mogelijk is met een combinatie van wederzijds afhankelijke systemen, bieden wij informatie en advies over zonnepanelen, energieopslag en isolatie of brengen u in contact met specialisten op dat vlak. En wanneer een offerte te mooi is om waar te zijn, kijkt u dan even naar de volgende punten:
❑ Capaciteit omvormer: 10% meer dan maximale opbrengst, zodat het systeem op zeer zonnige dagen alle zonne-energie kan omzetten in elektriciteit, bovendien alle zonnepanelen van AAA-merken worden met +5% opbrengst geleverd om zeker te zijn de garantieperiode goed te doorstaan en de omvormer moet hier op afgestemd zijn;
❑ Omvormers komen er in vele soorten en prijzen: besparen op de omvormer is de meest kostbare besparing – een duurdere omvormer betaalt zich terug;
❑ Productiedatum zonnepanelen: vaak worden oude(re) partijen aangeboden, let op het productiejaar en opbrengstpercentage;
❑ Opbrengst per m2: grotere panelen leveren wellicht meer vermogen, maar niet meer dan kleinere, efficiëntere panelen bij een gelijk oppervlak;
❑ Bekabeling: bij grotere afstanden tussen omvormer en meterkast is 4 of zelfs 6 mm2 aan te raden omdat anders de weerstand de opbrengst met procenten kan doen dalen;
❑ Verbindingen: alle connectoren aan achterzijde van het paneel bevestigd, vrij van weersinvloeden (een goede installateur weet hier raad mee);
❑ Werk met een bouwplan: zonder bouwplan geen garantie van de maker van het systeem tegen bijvoorbeeld stormschade en dan weet u zeker dat de bevestiging is afgestemd op de hoek van het dak en de locatie van de woning;
❑ Kijk naar het huidige en ook het toekomstige verbruik: de hoogste return on investment is niet altijd de beste keuze: vaak kunt u met een kleinere investering een voldoende rendement behalen;
❑ Oost-west kan een betere oplossing zijn dan panelen op het zuiden (zeker in combinatie met een warmtepomp) omdat u waarschijnlijk ’s morgens en ’s avonds meer stroom verbruikt dan rond het middaguur.

Hoe de energie te oogsten?
De totale energiebehoefte van de wereld per jaar is zo’n 560 exaJoules (10E18). Planten nemen 3.000 exaJoules op per jaar, vijfmaal meer dan wat wij verbruiken voor transport, luchtvaart, landbouw, verwarming, industrie, kortom alles wat we doen en waar energie voor nodig is. De hoeveelheid energie die de zon aan de aarde levert is 560 exaJoules… per 90 minuten. Met slechts 0.02% van al het zonlicht op aarde zijn we er al. Thermische zonne-energie (STE: Solar Thermal Energy) brengt ons dichterbij.

Contactgegevens

HELIOTHERM NEDERLAND
DELTHERMA B.V.
Nobelstraat 9B
6902 PH Zevenaar
KvK: 72989726
Tel. 088 116 8444
info@deltherma.com
Support: support@deltherma.com
088 116 8488

Partners

Heliotherm wordt in Nederland geïnstalleerd door Competence Partners. Ook in uw regio zijn er installateurs.

Deltherma is STEK gecertificeerd, heeft BRL6000-21 voor warmtepomp systemen op bodem- of aardwarmte, en is vakbekwaam voor installaties met propaan (R290) als koudemiddel.