Onderhoud

Onderhoud

Onderhoud van het gehele systeem is wat anders dan voor de warmtepomp. Wat men wel en niet zelf kan doen. 

Gelijk een ijskast, de compressor, condensor, en verdamper in een warmtepomp zitten in een gesloten circuit. Gesloten en niet hermetisch gesloten (zoals bij een koelkast) betekent dat er in theorie koudemiddel kan lekken. Vandaar is er een voorschrift dat er jaarlijks een lekdichtheidstest moet plaatsvinden (conform STEK regelgeving). Via remote monitoring zien we op verzoek (bijna) alles.

Op afstand
Het principe is heel eenvoudig: om water warm te maken koelen we ergens anders wat af (zij het water, glycol, de bodem, de lucht). Bij een te lage verdampings-temperatuur en dus te lage druk: iets met de bron of bronpomp. Te hoge temperatuur en te hoge druk: iets met het afgifte-systeem. Of het is gewoon een temperatuur sensor. Voorbeeld: de buitentemperatuur sensor werkt niet meer. De temperatuur geeft 100ºC aan. Dan gaat de warmtepomp nooit verwarmen. Op afstand of door de klant zelf wordt de buitentemperatuur ingesteld op bijv. 10ºC. Totdat de sensor vervangen is. Negen van de tien support aanvragen hebben te maken met de bron, de afgifte, of de temperaturen. Soms is er een elektronisch onderdeel (waaronder voelers), en soms is er iets meer aan de hand. Voordat een partner installateur langskomt, weten we vaak al wat waar te zoeken.

Lekdicht
Lekkages komen vrijwel niet voor, tenzij er schade is aan de verdamper of collector. Schrader ventielen zijn voorzien van een schroefdop, het systeem is op druk (>60 bar) getest, en zolang de machine voldoende verwarmt en koelt, dan is er dus geen tekort aan koudemiddel.

Lekdichtheidstest
Met drukmeting (dat doet de Heliotherm) is een en ander af te leiden, of met een gekalibreerd lektest apparaat op locatie door de installateur (pssst... dat wordt eigenlijk nooit gedaan...).

Onderhoud van het verwarmingssysteem
Net zoals bij een traditioneel verwarmingssysteem met gasketel, palletkachel, of anderszins, heeft men te maken met circulatiepompen (behalve bij oude oliekachels waarbij de circulatie door temperatuurverschillen in het water op werd gewekt). Die pompen, zeker de hoog-efficiënte pompen van nu, zijn gevoelig voor vervuiling. Daarom worden er magnetiet filters toegepast. Automatische ontluchters moeten dicht zijn na ingebruikname en ontluchting (dan kunnen ze nooit gaan lekken). Spoelen van het systeem is iets wat in de buurlanden veel voorkomt, maar hier zelden. Toch is het aan te raden om het systeem eens in de zoveel jaren schoon te spoelen.

SaBij het spoelen komt er nogal wat troep uit het systeem

Onderhoud van de bron (glycol)
Diepteboringen en ook horizontale bronnen met glycol hebben een expansievat (dat wordt ooit vervangen, gelijk in het afgifte-systeem). Glycol kan eens in de tien jaar getest en mogelijk vervangen worden. Daarvoor is er dan wel een spoelkraan nodig. De spoelkraan is een extra, maar zeer geringe investering, en dat bedrag is in een half uur al goedgemaakt bij een onderhoud.

Onderhoud open bron
IJzer, mangaan, vervuiling, te schoon water (risico op put-corrosie van het koper), en uiteraard de bronpomp zelf, zijn zaken die regelmatig aandacht vragen. Omdat alle Heliotherm machines op open bron al vele jaren draaien, weten we dat de bronnen goed tot zeer goed zijn. Toch is er elk jaar wel een installatie die een nieuwe bronpomp nodig heeft, of waar de verdamper gespoeld moet worden. Gezien de kosten en regelgeving komen er nauwelijks nog nieuwe open bron installaties bij, tenzij voor groot vermogen (120 kW of meer).

Onderhoud van de direct verdampers
Dit systeem is met afstand het meest betrouwbare systeem. Directe verdamping houdt in geen circulatiepomp, geen glycol, geen overdracht-medium (van bodem naar glycol naar warmtewisselaar naar koudemiddel maar direct van bodem naar koudemiddel). Dan is er enkel het afgifte-system wat wellicht onderhoud nodig heeft.

Levensduur van een Heliotherm
Een compressor kan 50 tot 60 duizend uur meegaan. Dat is bij normaal gebruik 25 tot 30 jaar. Temperatuur sensors, elektronische onderdelen, het komt voor dat het eens vervangen moet worden. Omdat alle voelers, alle waarden, van een Heliotherm handmatig ingesteld kunnen worden, is er nooit de urgentie. Heliotherm warmtepompen in Nederland van 2007 en de jaren kort daarna hebben nog een oud modem ingebouwd, dat werkt nog, maar met de huidige stand van de techniek is dat zeer moeilijk om weer online te krijgen. Het kan vernieuwd worden uiteraard, maar inmiddels staan er zoveel oudere machines niet online dat we dit niet als noodzaak zien.

Contactgegevens

HELIOTHERM NEDERLAND
DELTHERMA B.V.
Nobelstraat 9B
6902 PH Zevenaar
KvK: 72989726
Tel. 088 116 8444
info@deltherma.com
Support: support@deltherma.com
088 116 8488

Partners

Heliotherm wordt in Nederland geïnstalleerd door Competence Partners. Ook in uw regio zijn er installateurs.

Deltherma is STEK gecertificeerd, heeft BRL6000-21 voor warmtepomp systemen op bodem- of aardwarmte, en is vakbekwaam voor installaties met propaan (R290) als koudemiddel.