Koelen

Koelen

Actief of passief koelen. Mogelijk is het een of het ander (nagenoeg) gratis.

De warmte-afgifte van een vloer of een wand is altijd hoger dan de warmte-opname. Dat is omdat er een groot deel radiatie-warmte is, en een klein deel convectie. Anders dan bij de convectoren, waarbij de hoge temperatuur van de gasketel zorgt voor het opstijgen van de lucht.

Passief
De circulatiepomp zorgt voor het rondpompen van het glycol in de bronleiding. Dat gaat naar een warmtewisselaar, waar het de warmte opneemt van het systeemwater van de woning. Hoe kouder de bron, hoe meer er gekoeld kan worden. Stroomkosten zijn beperkt tot de bron- en de circulatiepomp(en) van de woning.

Actief
De compressor werkt net zoals in verwarmingsbedrijf, alleen het circuit is omgekeerd: de verdamper wordt de condensor, en de condensor wordt de verdamper. Stroomkosten zijn hoger, maar mogelijk is dit af te dekken met zonne-energie.

Condensatie
Heliotherm begrenst de temperatuur in het afgifte systeem. Met passief koelen is er tevens een grens bepaald door de bron temperatuur; bij actief koelen kan er zelfs tot een aanvoer temperatuur van 7ºC gekoeld worden. Dat moet wel vooraf gemeld worden aan de fabriek en ook de leidingen moeten dampdicht geïsoleerd worden. Ook moet er een condenswater afvoer zijn, gelijk zoals bij een airconditioner.

❄️ 💧

Convector radiatoren
Lucht bevat waterdamp. Hoe kouder de lucht, hoe hoger de relatieve luchtvochtigheid. Wanneer lucht afkoelt, dan daalt het dauwpunt. Zolang de aanvoer temperatuur om en nabij het dauwpunt is, is er geen risico op condensatie op de vloer. Bij convectoren en in dit geval laag-temperatuur radiatoren, moet er luchtstroming zijn. Dit gebeurt met kleine ventilatoren boven op de convector. De lucht circuleert en koelt de ruimte af.

Contactgegevens

HELIOTHERM NEDERLAND
DELTHERMA B.V.
Nobelstraat 9B
6902 PH Zevenaar
KvK: 72989726
Tel. 088 116 8444
info@deltherma.com
Support: support@deltherma.com
088 116 8488

Partners

Heliotherm wordt in Nederland geïnstalleerd door Competence Partners. Ook in uw regio zijn er installateurs.

Deltherma is STEK gecertificeerd, heeft BRL6000-21 voor warmtepomp systemen op bodem- of aardwarmte, en is vakbekwaam voor installaties met propaan (R290) als koudemiddel.