Lucht-water

Lucht-water

De meest eenvoudige energiebron. In veel gevallen de beste keuze, zeker gezien de prestaties en de investering.

Er zit niet veel verschil in verbruik tussen een Heliotherm lucht-water en een diepteboring. Dat is omdat de gemiddelde lucht temperatuur boven 0ºC is. Uiteraard, hoe kouder, hoe meer draaiuren, echter anders dan bij een diepteboring is de bron onuitputtelijk.

Prestaties
Een vergelijking is altijd moeilijk, behalve wanneer er twee identieke huizen zijn en met eenzelfde gebruik, en op een zelfde locatie. Voor dit voorbeeld nemen we Huis L met een 12 kW Heliotherm lucht-water warmtepomp, en huis B met een 12 kW Heliotherm bodem-gebonden warmtepomp. Beide woningen zijn nieuwbouw, oppervlakte 300 m2 voor huis L en 200 m2 voor huis B met vloerverwarming, en de installaties zijn opgeleverd in september 2020 en januari 2022. Voor de lucht-water opstelling is gekozen voor de 12 kW monobloc en voor de bodem een 12 kW Basic Comfort machine. 

Heliotherm lucht vs. bodem Huis Lucht (4 jaar) Huis Bodem (2 jaar)
Totale warmteproductie 51.869 kWh 28.357 kWh
Totale energieverbruik 10.844 kWh 4.845 kWh
Seasonal COP 4,78 5,85

Huis L staat in postcode gebied 6600 en huis B in 5700. Datum opname 29 januari  2024.

Prijsverschil
Een diepteboring is in dit voorbeeld zo’n 20% zuiniger dan een lucht-water monobloc. Is dat veel? Neen. Huis L zou dus in drie jaar en vier winters 8,866 kWh hebben verbruikt in plaats van 10.844 kWh, een verschil van 1.978 kWh. Dit komt uit op ongeveer €150 per jaar.

Ontdooicyclus
Het grote verschil met een grondgebonden installatie en een lucht-water is het ontdooien. Daar zijn misverstanden over. Voor huis L zien we in dat de machine 221 uur heeft ontdooid, en dat is over ongeveer 480 dagen (temperaturen lager dan 7ºC in deze periode), oftewel nog geen 28 minuten per etmaal. Tijdens het ontdooien draait de compressor en neemt warmte op uit de woning. En dat verbruik is meegenomen in de SCOP berekening.